Täydennyskoulutus

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen, täydennyskoulutus, moduuli 6: Ikääntyneen diabeetikon hoito

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen, täydennyskoulutus: Ikääntyneen diabeetikon hoito

Täydennyskoulutuksella varmuutta diabeteshoitotyöhön! Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön
kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen, täydennyskoulutus: Ikääntyneen diabeetikon hoito on syksyllä 2019 alkava sosiaali- ja terveysalan koulutus.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti. Täydennyskoulutus on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille ja muille vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Moduuli 6 keskittyy ikääntyneiden diabeetikkojen hoitoon.

Tutustu myös muihin syksyn 2019 moduuleihin!

Moduuli 4: Diabeteksen hoidossa käytettävä teknologia

Moduuli 5: Lasten diabetes (perheen ohjaus)