Täydennyskoulutus

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen, täydennyskoulutus. Moduuli 3: Diabetesta sairastavan hoidonohjaus ja omahoidon tukeminen

Diabetesta sairastavan hoidonohjaus ja omahoidon tukeminen

Täydennyskoulutuksella varmuutta diabeteshoitotyöhön! Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen, moduuli 3 on keväällä 2019 alkava sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti. Täydennyskoulutus on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille ja muille vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Moduuli 3 keskittyy diabetesta sairastavan hoidonohjaukseen ja omahoidon tukemiseen.

Tutustu myös muihin kevään 2019 moduuleihin!

Insuliininpuutosdiabeteksen eli tyypin 1 diabeteksen hoito ja omahoito 5 op (lähipäivät 5.3.2019 ja 19.3.2019 klo 9-16)
Aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoito ja hoidon kehittäminen 5 op (lähipäivät 9.4.2019 ja 24.4.2019 klo 9-16)

Opintojen laajuus

5 op

Toteutusaika

09.05.2019 ja 22.05.2019

Kampus

TAMK pääkampus

Kaupunki

Ilmoittaudu viimeistään

Hinta

400 € (sis. ALV 24 %)

Järjestävä yksikkö

TAMK EDU

Lähiopetuksen ajankohta

Päivä

Toteutusmuoto

Lähiopetus
Verkko-opinnot

Kuvaus

hallitsee eri-ikäisten diabetesta sairastavien hoidonohjauksen ja omahoidon tukemisen
osaa analysoida ja arvioida diabetesta sairastavan elämänlaatuun yhteydessä olevia tekijöitä ja niiden merkitystä hoitoon sitoutumisessa ja omahoidon onnistumisessa
osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida diabetesta sairastavan asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja näyttöön perustuvaa hoidonohjausta 
osaa arvioida ja kehittää hoidonohjausta ja omahoidon tukemista moniammatillisessa yhteistyössä vaikuttavuuden näkökulmasta
osaa analysoida, arvioida ja kehittää omia ja työyhteisön ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja 
 

Sisältö

 • omahoitoon sitoutuminen ja hoidossa jaksaminen 
 • diabetes, elämänlaatu ja voimaantuminen 
 • diabetekseen ja sen hoitoon liittyvät pelot 
 • psykososiaalinen tukeminen 
 • oppiminen ja siihen vaikuttavat tekijät 
 • hoidonohjauksen erilaiset menetelmät ja arviointi 
 • hoidonohjaajana kehittyminen 
 • moniammatillinen yhteistyö, verkoston merkitys omahoidon tukemisessa 
 • Täydennä osaamistasi myös muilla tulossa olevilla diabeteshoitotyön moduuleilla!

  Kevät 2019 moduulit:

  Insuliininpuutos diabeteksen eli Tyypin 1 diabeteksen hoito ja omahoito 5 op (lähipäivät 5.3.2019 ja 19.3.2019 klo 9-16)
  Aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoito ja hoidon kehittäminen 5 op (lähipäivät 9.4.2019 ja 24.4.2019 klo 9-16)
  Diabetesta sairastavan hoidonohjaus ja omahoidon tukeminen 5 op (lähipäivät 9.5.2019 ja 22.5.2019  klo 9-16)

  Syksy 2019 Moduulit:

  Diabeteksen hoidossa käytettävä teknologia, 5 op (syksy 2019)
  Lasten diabetes (perheen ohjaus), 5 op (syksy 2019) 
  Ikääntyneen diabeetikon hoito, 5 op (syksy 2019)

  Kevät 2020 moduulit:

  Diabeteksen lisäsairaudet ja niiden ehkäisy ja hoito, 5 op (kevät 2020)
  Diabeetikon kuntoutus 5 op (kevät 2020)
  Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen, 5 op (kevät 2020) 
  Diabetes ja raskaus 5 op (kevät 2020)
  Jokaiseen ilmoittaudutaan erikseen. 

Kohderyhmä

Korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneet.
 

Ohjelma

Moduuli 3 lähipäivät ovat 9.5.2019 ja 22.5.2019  klo 9-16 (huom. toukokuun päivä vaihtunut)

Moduuli on kolme osa DIABETESHOITOTYÖN KLIININEN OSAAMINEN täydennyskoulutus kokonaisuutta.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasoltaan tasolle 7 (EQF ja NQF), joka vastaa ylemmän ammattikorkeakoulun vaatimustasoa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen koulutuskokonaisuus on neljän ammattikorkeakoulun (OAMK, SAMK, Savonia ja TAMK) yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama täydennyskoulutus, joka koostuu 5 opintopisteen kokonaisuuksista, joista voi valita yhden tai useamman osaamistarpeensa mukaisesti. 

Kevät 2019 moduulit:

 • Insuliininpuutos diabeteksen eli Tyypin 1 diabeteksen hoito ja omahoito 5 op (lähipäivät 5.3.2019 ja 19.3.2019 klo 9-16)
 • Aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoito ja hoidon kehittäminen 5 op (lähipäivät 9.4.2019 ja 24.4.2019 klo 9-16)
 • Diabetesta sairastavan hoidonohjaus ja omahoidon tukeminen 5 op (lähipäivät 9.5.2019 ja 22.5.2019  klo 9-16)

Syksy 2019 Moduulit:

 • Diabeteksen hoidossa käytettävä teknologia, 5 op (syksy 2019)
 • Lasten diabetes (perheen ohjaus), 5 op (syksy 2019) 
 • Ikääntyneen diabeetikon hoito, 5 op (syksy 2019)

Kevät 2020 moduulit:

 • Diabeteksen lisäsairaudet ja niiden ehkäisy ja hoito, 5 op (kevät 2020)
 • Diabeetikon kuntoutus 5 op (kevät 2020)
 • Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen, 5 op (kevät 2020) 
 • Diabetes ja raskaus 5 op (kevät 2020)

Jokaiseen ilmoittaudutaan erikseen. 

Opetusjärjestelyt

Opintojaksot 5 op toteutetaan monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen ja jokaisessa opintojaksossa on kaksi lähipäivää. 

Lisätietoa

Kouluttaja

Tuula-Maria Rintala, TAMKin yliopettaja

Lisätietoja koulutuksesta

Tuula-Maria Rintala, yliopettaja
p. 050 311 9703 | tuula-maria.rintala@tamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta

Sirpa Nurminen, asiakkuuspäällikkö
p. 040 829 0360  | sirpa.nurminen@tamk.fi

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.
 

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.