Täydennyskoulutus

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen, täydennyskoulutus. Moduuli 3: Diabetesta sairastavan hoidonohjaus ja omahoidon tukeminen

Diabetesta sairastavan hoidonohjaus ja omahoidon tukeminen

Täydennyskoulutuksella varmuutta diabeteshoitotyöhön! Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen, moduuli 3 on keväällä 2019 alkava sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti. Täydennyskoulutus on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille ja muille vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Moduuli 3 keskittyy diabetesta sairastavan hoidonohjaukseen ja omahoidon tukemiseen.

Tutustu myös muihin kevään 2019 moduuleihin!

Insuliininpuutosdiabeteksen eli tyypin 1 diabeteksen hoito ja omahoito 5 op (lähipäivät 5.3.2019 ja 19.3.2019 klo 9-16)
Aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoito ja hoidon kehittäminen 5 op (lähipäivät 9.4.2019 ja 24.4.2019 klo 9-16)