Täydennyskoulutus

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen, täydennyskoulutus. Moduuli 2: Aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoito ja hoidon kehittäminen

Aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoito ja hoidon kehittäminen

Täydennyskoulutuksella varmuutta diabeteshoitotyöhön! Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

 Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen, moduuli 2 on keväällä 2019 alkava sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti. Täydennyskoulutus on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille ja muille vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Moduuli 2 keskittyy aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoitoon ja hoidon kehittämiseen.

Tutustu myös muihin kevään 2019 moduuleihin!

Insuliininpuutosdiabeteksen eli tyypin 1 diabeteksen hoito ja omahoito 5 op (lähipäivät 5.3.2019 ja 19.3.2019 klo 9-16)
Diabetesta sairastavan hoidonohjaus ja omahoidon tukeminen 5 op (lähipäivät 9.5.2019 ja 21.5.2019  klo 9-16)

Opintojen laajuus

5 op

Toteutusaika

09.04.2019 - 24.04.2019

Kampus

TAMK pääkampus

Ilmoittaudu viimeistään

Hinta

400 € (sis. ALV 24 %)

Järjestävä yksikkö

TAMK EDU

Lähiopetuksen ajankohta

Päivä

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Kuvaus

Osallistuja  
1.    osaa analysoida ja arvioida tyypin 2 diabeteksen syntyyn vaikuttavia tekijöitä asiakas näkökulmasta sekä osaa tukea asiakasta diabetesta ennaltaehkäiseviin elintapoihin
2.    hallitsee tiedollisesti tyypin 2 diabeteksen eri muodot ja osaa soveltaa niiden hoitoperiaatteita asiakaskohtaisesti
3.    toteuttaa tyypin 2 diabeetikon hoitoa asiakaslähtöisesti perustellen sen näyttöön perustuvalla tiedolla ja arvioi vallitsevia hoitokäytäntöjä eettisesti kestävällä tavalla
4.    ottaa vastuuta oman työyksikkönsä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon osaamisen kehittämisestä

Sisältö

Tyypin 2 diabeteksen etiologia 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon periaatteet:  
 - Lääkehoito 
 - Ravitsemus 
 - Liikunta 
 - Lihavuuden hoito  
Elämänhallinta 
 - Painonhallinta 
 - Päihteet, alkoholi ja tupakka 
 - Uni ja stressi  
Omahoito ja omaseuranta 

Täydennä osaamistasi myös muilla tulossa olevilla diabeteshoitotyön moduuleilla!

Kevät 2019 moduulit:

Insuliininpuutos diabeteksen eli Tyypin 1 diabeteksen hoito ja omahoito 5 op (lähipäivät 5.3.2019 ja 19.3.2019 klo 9-16)
Aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoito ja hoidon kehittäminen 5 op (lähipäivät 9.4.2019 ja 24.4.2019 klo 9-16)
Diabetesta sairastavan hoidonohjaus ja omahoidon tukeminen 5 op (lähipäivät 9.5.2019 ja 21.5.2019  klo 9-16)

Syksy 2019 Moduulit:

Diabeteksen hoidossa käytettävä teknologia, 5 op (syksy 2019)
Lasten diabetes (perheen ohjaus), 5 op (syksy 2019) 
Ikääntyneen diabeetikon hoito, 5 op (syksy 2019)

Kevät 2020 moduulit:

Diabeteksen lisäsairaudet ja niiden ehkäisy ja hoito, 5 op (kevät 2020)
Diabeetikon kuntoutus 5 op (kevät 2020)
Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen, 5 op (kevät 2020) 
Diabetes ja raskaus 5 op (kevät 2020)
Jokaiseen ilmoittaudutaan erikseen. 

Kohderyhmä

Korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneet.

Ohjelma

Moduuli 2 lähipäivät  ovat 9.4.2019 ja 24.4.2019 klo 9-16. 

Opetusjärjestelyt

Opintojaksot 5 op toteutetaan monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen ja jokaisessa opintojaksossa on kaksi lähipäivää.

Lisätietoa

Kouluttaja

Tuula-Maria Rintala, TAMKin yliopettaja

Lisätietoja opinnosta

Tuula-Maria Rintala
p. 050 311 9703
etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Lisätietoja hakemisesta

Sirpa Nurminen, suunnittelija, TAMK EDU
p. 040 8290360
etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.