Täydennyskoulutus

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen, täydennyskoulutus. Moduuli 2: Aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoito ja hoidon kehittäminen

Aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoito ja hoidon kehittäminen

Täydennyskoulutuksella varmuutta diabeteshoitotyöhön! Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

 Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen, moduuli 2 on keväällä 2019 alkava sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti. Täydennyskoulutus on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille ja muille vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Moduuli 2 keskittyy aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoitoon ja hoidon kehittämiseen.

Tutustu myös muihin kevään 2019 moduuleihin!

Insuliininpuutosdiabeteksen eli tyypin 1 diabeteksen hoito ja omahoito 5 op (lähipäivät 5.3.2019 ja 19.3.2019 klo 9-16)
Diabetesta sairastavan hoidonohjaus ja omahoidon tukeminen 5 op (lähipäivät 9.5.2019 ja 21.5.2019  klo 9-16)