Hyppää pääsisältöön

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen: Omahoidon tukeminen ja hoidonohjaus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

19.9.2022-10.10.2022

Hakuaika

25.2.2022-28.8.2022

Hinta

400 € (sis. ALV 24 %)

Kaupunki

Tampere

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Lähiopetuksen ajankohta

Päivä

Täydennyskoulutuksella varmuutta diabeteshoitotyöhön!

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti.

Kohderyhmä:

Koulutuksen kohderyhmänä ovat korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneet.

Tavoitteena on, että koulutuksen käynyt:

 • hallitsee eri-ikäisten diabetesta sairastavien hoidonohjauksen ja omahoidon tukemisen
 • osaa analysoida ja arvioida diabetesta sairastavan elämänlaatuun yhteydessä olevia tekijöitä ja niiden merkitystä hoitoon sitoutumisessa ja omahoidon onnistumisessa
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida diabetesta sairastavan asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja näyttöön perustuvaa hoidonohjausta 
 • osaa arvioida ja kehittää hoidonohjausta ja omahoidon tukemista moniammatillisessa yhteistyössä vaikuttavuuden näkökulmasta
 • osaa analysoida, arvioida ja kehittää omia ja työyhteisön ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja

Koulutuksen sisällöt:

 • omahoitoon sitoutuminen ja hoidossa jaksaminen 
 • diabetes, elämänlaatu ja voimaantuminen 
 • diabetekseen ja sen hoitoon liittyvät pelot 
 • psykososiaalinen tukeminen 
 • oppiminen ja siihen vaikuttavat tekijät 
 • hoidonohjauksen erilaiset menetelmät ja arviointi 
 • hoidonohjaajana kehittyminen 
 • moniammatillinen yhteistyö, verkoston merkitys omahoidon tukemisessa

Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti verkko-oppimisalustoja hyödyntäen. Koulutuksen aloituspäivä 3.10.. ja lopetuspäivä 8.11.2022 järjestetään lähiopetuksena. 

Kouluttaja:

Tuula-Maria Rintala, yliopettaja
p. 050 311 9703 | tuula-maria.rintala [at] tuni.fi

Satun tarina: Tie diabeteshoitajaksi aukesi täydennyskouluttautumalla

”Melkein jo odotti aina seuraavaa viikkoa, jolloin aukeasi Tabulaan uusi aihe”, toteaa Satu Ranta-aho, joka aikoo jatkaa opiskelua myös jatkossa.

Tutustu myös muihin diabetesmoduuleihin!

Tree – jatkuvan oppimisen palveluiden logo ja naurava nainen.

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Meillä pääset kasvamaan tavalla, joka pohjautuu aina ajankohtaiseen tutkittuun tietoon ja todellisen elämän näyttöön.