Syvennymme täydennyskoulutuksessa diabeetikon omahoidon tukemiseen.
Täydennyskoulutus

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen, moduuli 3: Diabetesta sairastavan hoidonohjaus ja omahoidon tukeminen

Syvennymme täydennyskoulutuksessa diabeetikon omahoidon tukemiseen.

Täydennyskoulutuksella varmuutta diabeteshoitotyöhön!

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti. Täydennyskoulutus on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille ja muille vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Moduuli 3 keskittyy diabetesta sairastavan hoidonohjaukseen ja omahoidon tukemiseen.

Tutustu myös muihin diabetesmoduuleihin!