Sairaanhoitajille, kätilöille, terveydenhoitajille ja ensihoitajille suunnatussa täydennyskoulutuksessa syvennymme vanhusten diabeteksen. Koulutus järjestetään Tampereella.
Täydennyskoulutus

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen: Ikääntyneen diabeetikon hoito

Sairaanhoitajille, kätilöille, terveydenhoitajille ja ensihoitajille suunnatussa täydennyskoulutuksessa syvennymme vanhusten diabeteksen. Koulutus järjestetään Tampereella.

Täydennyskoulutuksella varmuutta diabeteshoitotyöhön!

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti. Täydennyskoulutus on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille ja muille vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Tämä moduuli keskittyy ikääntyneiden diabeetikkojen hoitoon. Järjestämme koulutuksen syksyllä 2020.

Tutustu myös muihin diabetesmoduuleihin!