Täydennyskoulutus

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen: Ikääntyneen diabeetikon hoito

Täydennyskoulutuksella varmuutta diabeteshoitotyöhön!

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti.
 

Järjestämme koulutuksen seuraavan kerran syksyllä 2021. Toteutuskerran tiedot päivittyvät myöhemmin. 

Kohderyhmä:

Täydennyskoulutus soveltuu korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille, tai vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Ikääntyneen diabeetikon hoito -täydennyskoulutuksen käytyäsi:

 • Ymmärrät ikäihmisen diabeteksen etiologian, erityispiirteet ja pitkäaikaishoidossa olevien diabeetikkojen haasteet
 • Hallitset laaja-alaisesti ikäihmisen diabeteksen hoidon perustan (lääkehoito, insuliinihoito, ravitsemuksen ja liikunnan merkitys hoitotasapainon ylläpidossa) 
 • Osaat hyödyntää näyttöön perustuvia hoitosuosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä ikäihmisen diabeteksen hoidossa ja palveluiden kehittämisessä 
 • Pystyt suunnittelemaan, arvioimaan ja analysoimaan yksilöllisesti ikäihmisen diabeteksen hoitoa ja omahoitoa ja palvelukokonaisuutta
 • Ymmärrät ikääntyneen elämänlaatuun, hoidossa jaksamiseen ja arjen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä 

Koulutuksen sisällöt:

 • Ikäihmisen diabeteksen etiologia ja hoitoperiaatteet 
  • Ikääntyneen sokeritasapainon hoito
  • Insuliinihoito ikääntyvien hoidossa
  • Lääkehoidon erityiskysymykset
 • Ikäihmisen diabeteksen erityispiirteet
 • Pitkäaikais- ja kotihoidossa olevien diabeetikkojen haasteet

Kouluttaja

TAMKin yliopettaja Tuula-Maria Rintala
p. 050 311 9703 | tuula-maria.rintala [at] tuni.fi

Ota yhteyttä

Satun tarina: Tie diabeteshoitajaksi aukesi täydennyskouluttautumalla

”Melkein jo odotti aina seuraavaa viikkoa, jolloin aukeasi Tabulaan uusi aihe”, toteaa Satu Ranta-aho, joka aikoo jatkaa opiskelua myös jatkossa.

Satun kokemuksia diabetesmoduuleista

Tutustu myös muihin diabetesmoduuleihin!