Täydennyskoulutus

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen: Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen

Opintojen laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

14.10.2021 ja 16.11.2021

Hakuaika

-

Hinta

400 € (sis. ALV 24%)

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Verkko-opinnot

Täydennyskoulutuksella varmuutta diabeteshoitotyöhön!

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti.

Kohderyhmä

Koulutus sopii korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille. Vois osallistua koulutukseen myös, jos taustallasi on vastaava sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinto.

Koulutuksen tavoitteet

Opiskelija

  • osaa hyödyntää näyttöön perustuvia hoitosuosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä diabeteksen hoidon laadun kehittämisessä
  • arvioi vallitsevia hoitokäytäntöjä eettisesti kestävällä tavalla
  • ottaa vastuuta oman työyksikkönsä diabeteksen hoidon laadun kehittämisestä

Koulutuksen sisältö

  • Kansalliset ja kansainväliset diabeteksen hoidon- ja hoidonohjauksen suositukset
  • Kansallinen ja kansainväliset Diabetesrekisterit
  • Jatkuva ladun kehittäminen
  • Laatukriteerit, (tulos, prosessi ja resurssit), laadun mittaaminen ja seuranta
  • Vertaisarviointi ja hyvien käytäntöjen levittäminen organisaation toiminnan ja ammattilaisten kehittämisen työvälineenä

Toteutus

Ennakkotehtävä, oppimistehtävät, kehittämistehtävä, työskentely verkossa ja kaksi seminaaripäivää tai työpajaa.

Kouluttaja

Tuula-Maria Rintala, yliopettaja
p. 050 311 9703 | tuula-maria.rintala [at] tuni.fi

Ota yhteyttä

Satun tarina: Tie diabeteshoitajaksi aukesi täydennyskouluttautumalla

”Melkein jo odotti aina seuraavaa viikkoa, jolloin aukeasi Tabulaan uusi aihe”, toteaa Satu Ranta-aho, joka aikoo jatkaa opiskelua myös jatkossa.

Satun kokemuksia diabetesmoduuleista

Tutustu myös muihin diabetesmoduuleihin!