Klaava
Täydennyskoulutus

Claava valmennuspaketti: Paremmaksi ikäihmisten hoitotyön toteuttamisen osaajaksi

Klaava

Lähihoitaja, haluaisitko syventää osaamistasi ikäihmisten hoitotyöstä?

Opiskele omaan tahtiin tarjoamillamme verkkovalmennuksilla.

Paremmaksi ikäihmisten hoitotyön toteuttaminen osaajaksi -valmennuksen tavoitteena on tukea hoivahenkilöstön osaamista, työssä jaksamista ja voimaantumista. Koulutussisällöt koostuvat keskeisistä lähihoitajien jokapäiväisessä asiakastyössä tarvitsemista tiedoista ja taidoista. Työntekijöiden osaamisen kehittymisen myötä asukkaiden saama ja kokema hoivatyön laatu paranee.

Valittavanasi on neljä valmennuspakettia, joista kukin sisältää kolme oppikokonaisuutta. Yksittäisen oppikokonaisuuden digitaaliseen itseopiskeluun menee noin seitsemän tuntia, joten yksi valmennuspaketti kattaa kolme koulutuspäivää.

"Claavasta löytyy paljon interaktiivisuutta ja pohdintaan kannustavia tehtäviä. On tarkoitus, että ne kulkevat mukana ajatuksissa ja teoissa aina seuraavassa työvuorossa."

Tutustu aihetta käsittelevään uutiseen