Näytteet
Tutkinto-ohjelma

Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka

Näytteet

Ratkaisuja ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden puolesta

Haluatko työskennellä ihmisen hyvinvoinnin ja terveellisen elinympäristön sekä näihin liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemiseksi?

Jos olet kiinnostunut tekniikan, biologian ja luonnontieteiden yhdistämisestä, tämä hakukohde on sinulle erinomainen valinta.

Tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella uudessa poikkitieteellisessä tutkinto-ohjelmassa, jossa voit suorittaa joko filosofian maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinnon.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa voit taustasi mukaan valita neljästä vaihtoehdosta: Terveysteknologia ja informatiikka painottuu kliinisten ja hyvinvointia mittaavien lääketieteellisten laitteistojen ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Lääketieteellisten mikro- ja nanolaitteiden opintosuunnassa paneudutaan ihmisen mittaamiseen ja eläinkokeita korvaaviin kudosmalleihin liittyviin teknologioihin. Biomateriaalien ja kudosteknologian osaajat kehittävät uusia hoitomenetelmiä ja tuotteita kudosvaurioiden hoitoon. Teollisessa biotekniikassa ja synteettisessä biologiassa opitaan muun muassa mikrobiologian ja bakteerien hyödyntämistä kestävästi tuotettujen materiaalien tuotannossa.  

Tutkinto-ohjelma antaa erinomaiset valmiudet tulevaisuuden työelämään, jossa kyky toimia yhteistyössä eri alan asiantuntijoiden kanssa on yksi keskeinen menestystekijä. Täältä valmistut aidosti kansainväliseksi osaajaksi. Tartu tilaisuuteen!

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Koulutustyyppi

Ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Osaamistavoitteet

Haluatko työskennellä ihmisen hyvinvoinnin ja terveellisen elinympäristön sekä näihin liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemiseksi? Tampereen yliopiston uuteen poikkitieteelliseen tutkinto-ohjelmaan voit hakeutua suorittamaan joko diplomi-insinöörin tai filosofian maisterin tutkinnon.

Bioteknologiaa ja biolääketieteen tekniikkaa sovelletaan laajasti teollisuudessa, ympäristönsuojelussa, (kanta)solututkimuksessa, ihmisen mittaamisessa ja terveydenhuollossa. Ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen vaatii monipuolista osaamista, jossa yhdistyvät biologia sekä muut luonnontieteet ja tekniikka.

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan opinnoissa sinulla on DI-väylällä mahdollisuus suuntautua joko biolääketieteen tekniikkaan tai teolliseen biotekniikkaan. Terveysteknologia ja –informatiikka painottuu kliinisten ja hyvinvointia mittaavien ja kuvantavien lääketieteellisten laitteistojen ja niistä saatavan tiedon jalostamisen järjestelmien kehittämiseen. Biolääketieteellisten mikro- ja nanolaitteiden opintosuunnassa paneudutaan ihmisen mittaamiseen ja eläinkokeita korvaaviin kudosmalleihin liittyviin teknologioihin. Biomateriaalien ja kudosteknologian opintosuunta tuottaa osaajia kehittämään uusia hoitomenetelmiä ja –tuotteita kudosvaurioiden hoitoon. Teollisessa biotekniikassa ja synteettisessä biologiassa opitaan mm. mikrobiologian ja bakteerien hyödyntämistä kestävästi tuotettujen materiaalien tuotannossa.

Tutkinto-ohjelma antaa erinomaiset valmiudet tulevaisuuden työelämään, jossa kyky toimia yhteistyössä moniammatillisesti eri alan asiantuntijoiden kanssa on yksi keskeinen menestystekijä. Täältä valmistut aidosti kansainväliseksi osaajaksi.

Lisätietoja opetuskielistä

Diplomi-insinöörin tutkinnon opetuskielinä on suomi ja englanti. Suurin osa syventävistä opintojaksoista toteutetaan vain englanniksi. Diplomityön voit tehdä myös englanniksi.

Koulutuksen sisältö

DI-tutkinto-ohjelmassa syvennetään bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan osaamista. DI-tutkinto-ohjelman laajuus on 120 opintopistettä, ja se suoritetaan päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. DI-tutkinnon syventävissä opinnoissa perehdyt syvällisesti valitsemaasi alaan poikkitieteellisessä ja kansainvälisessä ympäristössä. Teoreettisten opintojen ohella sinulle kertyy tietotaitoa harjoituksissa, projekti- ja laboratoriotöissä.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

DI-tutkinnossa syventäviä suuntautumisvaihtoehtoja on neljä, joista kaikkien opetuskieli on englanti.

Biomaterials and Tissue Engineering

Biomateriaalit ja kudosteknologia on hyvin monitieteinen syventävä opintokokonaisuus, jossa voit saavuttaa laajan osaamien biomateriaalitekniikassa ja kudosteknologiassa sekä siihen liittyvissä aloissa kuten soluteknologiat, solu- ja kudosbiologia, biofysiikka sekä regeneratiivinen lääketiede. Tämä osaaminen luo pohjaa uusien lääketieteellisten hoitomenetelmien ja -tuotteiden kehittämiseen potilaiden kudosvaurioiden ja –puutosten hoitoon. Syventävät opinnot johdattavat sinut kantasoluteknologian ja kudosimplanttien suunnittelusta kliiniseen lopputuotteeseen ja vallitseviin säädöksiin. Tavoitteena on, että kehityt itsenäiseksi osaajaksi joko yritys- että tutkimuselämän tarpeisiin.

Biomedical Micro- and Nanodevices

Biolääketieteen mikro- ja nanolaitteiden syventävässä opintokokonaisuudessa syvennytään mikrofluidistiikkaan, mikro- ja bioantureihin, mikroskopiaan, aktuaattoreihin sekä langattomaan viestintään ja energian siirtoon. Näitä menetelmiä hyödynnetään esimerkiksi Body-on-chip –konseptissa, jonka avulla voidaan esimerkiksi tehostaa lääkeainekehitystä tai ymmärtää paremmin sairauksien mekanismeja. Elektroniikan miniatyrisaatio on ollut yksi viime vuosikymmenien tärkeimmistä megatrendeistä. Niin mikroprosessorit kuin myös mikroanturit ja -aktuaattorit ovat tulleet osaksi arkipäiväämme. Esimerkiksi kaikista älypuhelimista löytyy kiihtyvyysanturit sekä 3D-tulostimista mikrofluidi-tulostuspäät. Opintokokonaisuus antaa sinulle vahvan pohjan työskennellä näillä tekniikan aloilla ja erityisesti soveltaa niitä biolääketieteen sovelluksiin.

Health Technology and Informatics

Terveysteknologian ja informatiikan alue muodostaa tämän päivän biolääketieteen teollisuuden perustan. Selkeästi suurin osa alan teollisuuden tuotannosta ja työpaikoista on tällä sektorilla. Tämä alue kattaa hyvinvoinnin ja lääketieteen sovellukset kuluttajien urheilu ja terveystuotteista kuten puettavista laitteista sykemittareista huippu-urheilun tutkimuslaitteisin ja aina lääketieteen kuvantamislaitteista anestesian syvyyden mittaamisen ja kuntoutus ja hoidon laitteisiin. Myös erilaiset informaatiojärjestelmät yksittäisen ihmisen terveyden edistämisestä koko terveydenhoidon tietojärjestelmiin ovat osa tätä aluetta. Tämä syventävä opintokokonaisuus kattaa laajasti teknologian kehittämisen mittaus ja kuvantamislaitteiden instrumentoinnista aina mitatun tiedon jalostamiseen, uusien koneoppimisen ja AI käyttöön eri tasoilla terveyden tiedon tarpeita on sitten kyse uusista personoiduista terveystuotteista tai valtakunnallisista hoitoprosesseista.

Industrial Biotechnology and Synthetic Biology

Syventävät opinnot keskittyvät vastaamaan tulevaisuuden biotekniikan globaaleihin haasteisiin. Keskeinen teema on uusien bioprosessitekniikoiden kehittäminen, DNA-tasolta aina laitostasolle saakka. Voit erikoistua bioteknisten menetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen eri kohteissa: jätevesien ja jätteiden käsittelyssä, saastuneen maaperän ja pohjaveden kunnostuksessa tai ympäristöystävällisessä biotuotannossa, jossa soluja optimoidaan ja uudelleen ohjelmoidaan DNA tasolla käyttämällä uusimpia synteettisen biologian menetelmiä.

Opinnäytetyö

Diplomityö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö. Diplomityö tehdään opiskelijan syventävään opintokokonaisuuteen liittyvästä aihepiiristä. Opiskelija osoittaa työllään hallitsevansa syventävän opintokokonaisuutensa sekä sen alaan liittyvät kokonaisuudet ja työtavat.

Uramahdollisuudet

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan ala on jatkuvasti kehittyvä ja kasvava, jota valmistuneet diplomi-insinöörit ovat mukana kehittämässä ja luomassa. Tutkinto-ohjelmasta valmistuu tulevaisuuden osaajia, joilla on jatkuvat valmiudet oppia uutta. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneena löydät paikkasi tulevaisuuden poikkitieteellisistä tehtävistä. Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan DI-tutkinto antaa sekä edellytykset toimia erilaisissa alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä että erinomaiset valmiudet jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen. Työskentely tapahtuu tieteen rajapinnoilla ja sinulla on mahdollisuus edetä uralla useaan eri suuntaan.

Teollisuus on tärkeä työnantaja alalla. Terveysteknologia on yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista Suomessa. Osa valmistuneista diplomi-insinööreistä työskentelee tutkijoina tai tohtoriopiskelijoina yliopistoissa. Heitä työskentelee myös laatu- ja projekti-insinööreinä tuotekehityksessä sekä asiantuntijoina valtion- ja kunnanhallinnossa ja sairaaloiden fyysikkoina. Tulevaisuuden urapolku on mahdollista luoda myös omassa yrityksessä.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistä kokemusta voit hankkia jo opiskeluaikana suorittamalla osan opinnoista vaihdossa jossakin lukuisista yhteistyöyliopistoista ympäri maailmaa. Myös sadat ulkomaalaiset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat takaavat kotikansainvälistymisen omassa yliopistossa.

Bioteknologian ja biolääketieteen opetus ja tutkimus Tampereen yliopistossa on kansainvälistä, sillä DI-vaiheen opintoihin on mahdollista hakea myös englanninkieliseen tutkintoon tähtäävän erillisvalinnan kautta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi.

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.

Tutkimuksen painopisteet

Opetuksessa ja tutkimuksessa on monitahoisesti edustettuna sekä biolääketieteen tekniikkaa, että teollista biotekniikkaa.

Biolääketieteen tekniikan alan tutkimuksen ydinosaamisalueita tutkimusryhmissä ovat biofysiikka, signaalinkäsittely ja kuvantaminen, biomateriaalit ja kudosteknologia, sensoriteknologia ja biomittaaminen sekä laskennallinen neurotiede. Luonnontieteiden alan tutkimusryhmien kanssa tutkimus keskityy solu- ja molekyylibiologiaan, genetiikkaan, biosensoreihin, laskennallisiin järjestelmiin, lääketieteelliseen tekniikkaan ja regeneratiiviseen lääketieteeseen. Nämä tutkimusalat yhdistävät Tampereen yliopiston osaamiskärjistä terveyden ja tekniikan.

Teollisen biotekniikan ja synteettisen biologian tutkimusta tehdään tutkimusryhmissä, joissa yhteinen fokus kehittää kestäviä konsepteja ja prosesseja luonnonvarojen hyödyntämiseen uusiutuvalla tavalla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinto antaa opiskelijalle valmiudet jatkotutkintoon, tohtorin tutkintoon, johtavaan koulutukseen. TTY:llä alan jatko-opintoja suoritetaan Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelmassa sekä Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelmassa.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
  • Haku soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille
  • Haku avoimen yliopiston DIväyläopintoja suorittaville

 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tampereen yliopiston suomenkielisissä diplomi-insinöörin maisteriohjelmissa hakukelpoisia ovat:

- soveltuvan kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet
- ulkomaisessa korkeakoulussa 3-4-vuotisen soveltuvan Bachelor-tutkinnon suorittaneet tai Bachelor-tutkintoa vastaavan koulutuksen soveltuvalla alalla saaneet.
- soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
- opistoinsinöörin tutkinnon suorittaneet (Rakennustekniikka ja Johtaminen ja tietotekniikka, Pori)

Mikäli opiskelijalla ei pohjatutkinnon nimellisestä soveltuvuudesta huolimatta ole riittävää osaamispohjaa, voidaan hänen hakemuksensa tästä syystä hylätä.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tulee antaa oikeus hakea yliopistotasoisiin maisteriopintoihin asianomaisessa maassa.

Hakukelpoisuuden maisteriohjelmien valinnassa tuottaa alempi korkeakoulututkinto. Ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin, diplomi-insinöörin, arkkitehdin -tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto), tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon perusteella ei näin ollen voi hakea maisteriohjelmiin.

Poikkeus tähän on sellainen ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, esimerkiksi Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot tai ulkomaiset, ns. pitkän syklin mukaiset maisterintutkinnot.

Aiemmin suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ei estä hakemasta maisteriopintoihin, mutta valinnan perusteena käytetään alempaa korkeakoulututkintoa.

 

Valintatapajono 1: Soveltuvan korkeakoulututkinnon perusteella

DI-tutkintoon hyväksytään ensisijaisesti ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Toista ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia hyväksytään vain perustelluista syistä. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista.

Myös keväällä 2019, viimeistään 30.6.2019 valmistuvat hakijat, voivat tulla hyväksytyksi suomenkielisiin diplomi-insinöörin maisteriohjelmien hakukohteisiin. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien valinta tehdään ehdollisena hakuaikana toimitetun opintosuoriteotteen tietojen ja tilanteen (keskiarvo) perusteella. Jos tutkintotodistuksen lopullinen keskiarvo jää alle hakukohteeseen samalla valintakierroksella alimman ei ehdollisena hyväksytyn keskiarvon, valintapäätös perutaan.

Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi hyväksytyn suorittavan täydentäviä opintoja tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot määritellään tapauskohtaisesti. Täydentäviä opintoja voidaan edellyttää enintään noin yhden vuoden opintoja vastaava määrä (enintään 60 opintopistettä).

Tampereen yliopiston diplomi-insinöörinkoulutuksen maisterihaussa soveltuvien pohjatutkintojen taso, ala sekä vaadittava vähimmäiskeskiarvo tutkinto-ohjelmittain:

DI-tutkinto-ohjelma

Soveltuvien pohjatutkintojen tasot

Soveltuvien pohjatutkintojen alat

Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK)

Opintojen keskiarvo vähintään, yliopistotutkinnot

Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka

TkK, ins. (AMK), LuK, soveltuvan alan korkeakoulututkinto

lääketieteellinen tekniikka, elektroniikka, materiaalitekniikka, signaalinkäsittely, tietotekniikka, automaatiotekniikka, biotekniikka

3,5/5

3,0/5

 

Valintatapajono 2: Avoimen yliopiston tekniikan alan väyläopintoja suorittaneille (DI-väylä)

Tampereen yliopiston DI-väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta (tarkastetaan ennen väylälle hyväksymistä). DI-väylän opintojen perusteella hakevat voivat hakea vain siihen hakukohteeseen, jonka mukaan he suorittavat opintoja avoimen yliopiston DI-väylällä.

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta diplomi-insinöörikoulutukseen Tampereen yliopistossa tai Tampereen yliopiston yhteistutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Väylän laajuus on 20-30 opintopistettä hakukohteesta riippuen, vaadittavat opintojaksot on suoritettava yhden lukuvuoden aikana. Lukuvuotena 2018-2019 väylää suorittavien suoritukset otetaan huomioon koko lukuvuoden osalta eli päätös tutkinto-opiskelijaksi ottamisesta tehdään viimeistään, kun suoritukset kaikista 31.7.2019 mennessä suoritetuista opinnoista on tehtynä.

Opintosuoritusotetta Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa vaan suorituksen tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

 

Pisteytys

Valintatapajono 1: Valinta soveltuvan korkeakoulututkinnon perusteella

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella. Valintapisteet lasketaan vähimmäisvaatimukset täyttävistä hakemuksista. Hakemusten pisteyttämistä varten hakijat laitetaan taustatutkinnon mukaisiin ryhmiin.

Automaatiotekniikan hakukohteessa hakemukset pisteytetään seuraavasti:

Pohjatutkinnon opintopisteillä painotettu keskiarvo 10-20 pistettä

Soveltuvat yliopistotasoiset matematiikan opinnot 0 tai 10 pistettä

Yhteensä enintään 30 pistettä

Opintojen keskiarvo huomioidaan pyöristämättömänä, eikä siihen lasketa mukaan lopputyötä. Vain kurssit, joista on numeroarvosana, otetaan huomioon keskiarvon laskennassa.

Diplomi-insinöörinkoulutuksen opiskelijavalintakriteerit maisterihaussa muuttuvat aikaisempaan verrattuna.

Uusi valintapisteytys kannustaa diplomi-insinöörikoulutuksesta kiinnostuneita täydentämään osaamistaan erityisesti matematiikan osalta yliopistotasoisella matematiikan opintojaksolla*, joka on mahdollista suorittaa Tampere3 korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelun kautta tai avoimen yliopiston kautta. Yliopistotasoisen matematiikan suorituksesta saa lisäpisteitä opiskelijavalinnassa jo 2019 kevään opiskelijavalinnassa.

Opintojakson *MAT-04600 Insinöörimatematiikka 123 suoritanut hakija saa 10 valintapistettä http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Matematiikka/MAT-04600.html

Yliopistotasoisen matematiikan suoritukseksi voidaan hyväksyä myös muita vastaavia opintoja. Lisätietoja soveltuvista suorituksista Tampereen yliopiston Hakijapalveluista (hakijapalvelut.tau@tuni.fi).

 

Valintatapajono 2: Avoimen yliopiston tekniikan alan väyläopintoja suorittaneille (DI-väylä)

Avoimen yliopiston väyläopintoja suorittaneita hyväksytään DI-väylän valintaperusteiden mukaisesti. Hakemuksia ei pisteytetä.

Hakumenettely

Valintatapajono 1: Valinta soveltuvan korkeakoulututkinnon perusteella

Lisätietoa hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/maisteri-ja-yamk/nain-haet-maisteri-ja-yamk-ohjelmiin. Tutustu sivustoon ja ohjeistukseen huolellisesti.

 

Valintatapajono 2: Avoimen yliopiston tekniikan alan väyläopintoja suorittaneille (DI-väylä)

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylällä opiskeleville lähetetään sähköpostilla ohjeet hakemiseen liittyen ennen hakuajan alkamista.

 

Jos sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, ole ystävällisesti yhteydessä hakijapalvelut.tau@tuni.fi

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.