Biolääketiede
Tutkinto-ohjelma

Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka

Biolääketiede

Ratkaisuja ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden puolesta

Oletko kiinnostunut tekniikan, biologian ja luonnontieteiden yhdistämisestä? Jos olet, tämä hakukohde on juuri sinulle.

Haluatko työskennellä ihmisen hyvinvoinnin ja terveellisen elinympäristön sekä näihin liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemiseksi? Jos olet kiinnostunut tekniikan, biologian ja luonnontieteiden yhdistämisestä, tämä hakukohde on sinulle erinomainen valinta.

Tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella uudessa poikkitieteellisessä tutkinto-ohjelmassa, jossa voit suorittaa joko diplomi-insinöörin tai filosofian maisterin tutkinnon. Diplomi-insinööriksi (DI) opiskellessasi suoritat ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon, jossa voit suuntautua joko lääketieteelliseen tai teolliseen biotekniikkaan.

DI-tutkinnossa voit valita neljästä vaihtoehdosta: Terveysteknologia ja informatiikka painottuu kliinisten ja hyvinvointia mittaavien lääketieteellisten laitteistojen ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Lääketieteellisten mikro- ja nanolaitteiden opintosuunnassa paneudutaan ihmisen mittaamiseen ja eläinkokeita korvaaviin kudosmalleihin liittyviin teknologioihin. Biomateriaalien ja kudosteknologian osaajat kehittävät uusia hoitomenetelmiä ja tuotteita kudosvaurioiden hoitoon. Teollisessa biotekniikassa ja synteettisessä biologiassa opitaan muun muassa mikrobiologian ja bakteerien hyödyntämistä kestävästi tuotettujen materiaalien tuotannossa.  

Tutkinto-ohjelma antaa erinomaiset valmiudet tulevaisuuden työelämään, jossa kyky toimia yhteistyössä eri alan asiantuntijoiden kanssa on yksi keskeinen menestystekijä. Täältä valmistut aidosti kansainväliseksi osaajaksi. Tartu tilaisuuteen!

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Koulutustyyppi

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Osaamistavoitteet

Haluatko työskennellä ihmisen hyvinvoinnin ja terveellisen elinympäristön sekä näihin liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemiseksi? Tampereen yliopiston uuteen poikkitieteelliseen tutkinto-ohjelmaan voit hakeutua suorittamaan joko diplomi-insinöörin tai filosofian maisterin tutkinnon.

Bioteknologiaa ja biolääketieteen tekniikkaa sovelletaan laajasti teollisuudessa, ympäristönsuojelussa, (kanta)solututkimuksessa, ihmisen mittaamisessa ja terveydenhuollossa. Ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen vaatii monipuolista osaamista, jossa yhdistyvät biologia sekä muut luonnontieteet ja tekniikka.

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan opinnoissa sinulla on tekniikan väylällä mahdollisuus suuntautua joko biolääketieteen tekniikkaan tai bio- ja ympäristötekniikkaan. Biolääketieteen tekniikkaan suuntautuessa opit esimerkiksi ihmisen fysiologiaan ja biologiaan liittyvien mittaus- ja kuvantamismenetelmien ja teknologioiden perusteita ja soveltamista. Voit myös kehittää terveydenhuollon tietojärjestelmiä tai uusia puettavia mittalaitteita tai olla mukana kehittämässä menetelmiä, joilla voidaan entistä tehokkaammin parantaa potilaiden kudos- ja elinvaurioita. Bio- ja ympäristötekniikkaan suuntautuessa opit mikrobiologian ja bakteerien hyödyntämistä biotekniikan sovelluksissa, kuten kestävästi tuotettujen hyödykkeiden ja materiaalien tuotannossa.

Tutkinto-ohjelma antaa erinomaiset valmiudet tulevaisuuden työelämään, jossa kyky toimia yhteistyössä moniammatillisesti eri alan asiantuntijoiden kanssa on yksi keskeinen menestystekijä. Täältä valmistut aidosti kansainväliseksi osaajaksi.

Lisätietoja opetuskielistä

Tekniikan kandidaatin tutkinnon opinnot suoritat pääsääntöisesti suomeksi. Osa aineopintojen pakollisista opintojaksoista toteutetaan vain englanniksi.

Diplomi-insinöörin tutkinnon opetuskielinä on suomi ja englanti. Suurin osa syventävistä opintojaksoista toteutetaan vain englanniksi. Diplomityön voit tehdä myös englanniksi.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelmassa suoritat ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon, jonka jälkeen jatkat opintoja DI-tutkinto-ohjelmassa. Yhteishaussa hakevana opiskelijana saat opinto-oikeuden suoraan myös Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan DI-tutkintoon.

Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja voit suorittaa sen päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Ensimmäiseen opiskeluvuoteen kuuluu tutkinto-ohjelman yhteisiä poikkitieteellisiä opintoja sekä tekniikan alaan kiinteästi kuuluvia matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja. Näiden tietojen ja menetelmien käyttö ongelmanratkaisussa sekä luonnontieteiden eri osa-alueet ja perusteet tulevat opiskelijoille tutuiksi. Kandidaatin tutkinnossa saat myös perustiedot solun biologiasta sekä tutustut tutkinto-ohjelman teknologisiin aihealueisiin. Toisena opiskeluvuonna aloitat kandidaatintutkinnon aineopinnot, jotka voit valita joko biolääketieteen tekniikan tai bio- ja ympäristötekniikan alalta.

Kandidaatin tutkintoon valitset myös vapaasti valittavia opintoja, joita voita valita Tampereen korkeakouluyhteisön laajasta valikoimasta. Vapaasti valittavilla opinnoilla pystyt erottautumaan ja luomaan omaa ammatillista identiteettiäsi. Alan opiskelu on hyvin monimuotoista ja poikkitieteellistä. Luonnontieteellistä osaamista vahvistavien teoreettisten opintojen ohella sinulle kertyy tietotaitoa harjoituksissa, projekti- ja laboratoriotöissä.

DI-tutkinto-ohjelmassa syvennetään kandidaatin tutkinnon osaamista. DI-tutkinto-ohjelman laajuus on 120 opintopistettä, ja se suoritetaan päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. DI-tutkinnon syventävissä opinnoissa perehdyt syvällisesti valitsemaasi alaan poikkitieteellisessä ja kansainvälisessä ympäristössä.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Tekniikan kandidaatin tutkinnon opiskelijana voit valita aineopinnoiksesi joko biolääketieteen tekniikan tai bio-ja ympäristötekniikan.

Biolääketieteen tekniikka sisältää biomittausten ja –kuvantamisen sekä kudosteknologian opintoja. Biomittauksissa opit kehittämään antureita ja mittauslaitteita, joilla saadaan sähköisillä tai kemiallisilla menetelmillä tietoa biologisista kohteista (esimerkiksi soluista ja ihmisestä). Biokuvantamiseen liittyvissä opinnoissa otat eri menetelmillä kuvia biologisista kohteista ja analysoit kohteen tilaa ja toimintaa. Kudosteknologiassa tutustut tulevaisuuden hoitomenetelmien ja -tuotteiden kehittämiseen, joilla voidaan hoitaa potilaiden kudosvaurioita ja kudospuutosta. Aineopintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden suunnata opintoja niin biologisten ilmiöiden mallintamiseen ja kuvantamiseen kuin uusien teknologioiden luomiseen ja soveltamiseen.

Bio-ja ympäristötekniikka yhdistää biologian ja luonnontieteiden ymmärryksen insinööritieteisiin. Pääaine kouluttaa sinusta erityisesti bioprosesseihin perustuvien ympäristö- ja energiatekniikoiden sekä teollisen biotekniikan tulevaisuuden osaajan, joka hahmottaa synteettisen biologian luomat tulevaisuuden mahdollisuudet bio- ja kiertotaloudessa.

DI-tutkinnossa syventäviä suuntautumisvaihtoehtoja on neljä, joista kaikkien opetuskieli on englanti. Terveysteknologia ja –informatiikka painottuu kliinisten ja hyvinvointia mittaavien ja kuvantavien lääketieteellisten laitteistojen ja niistä saatavan tiedon jalostamisen järjestelmien kehittämiseen. Biolääketieteellisten mikro- ja nanolaitteiden opintosuunnassa paneudutaan ihmisen mittaamiseen ja eläinkokeita korvaaviin kudosmalleihin liittyviin teknologioihin. Biomateriaalien ja kudosteknologian opintosuunta tuottaa osaajia kehittämään uusia hoitomenetelmiä ja –tuotteita kudosvaurioiden hoitoon. Teollisessa biotekniikassa ja synteettisessä biologiassa opitaan mm. mikrobiologian ja bakteerien hyödyntämistä kestävästi tuotettujen materiaalien tuotannossa.

Biomaterials and Tissue Engineering

Biomateriaalit ja kudosteknologia on hyvin monitieteinen syventävä opintokokonaisuus, jossa voit saavuttaa laajan osaamien biomateriaalitekniikassa ja kudosteknologiassa sekä siihen liittyvissä aloissa kuten soluteknologiat, solu- ja kudosbiologia, biofysiikka sekä regeneratiivinen lääketiede. Tämä osaaminen luo pohjaa uusien lääketieteellisten hoitomenetelmien ja -tuotteiden kehittämiseen potilaiden kudosvaurioiden ja –puutosten hoitoon. Syventävät opinnot johdattavat sinut kantasoluteknologian ja kudosimplanttien suunnittelusta kliiniseen lopputuotteeseen ja vallitseviin säädöksiin. Tavoitteena on, että kehityt itsenäiseksi osaajaksi joko yritys- että tutkimuselämän tarpeisiin.

Biomedical Micro- and Nanodevices

Biolääketieteen mikro- ja nanolaitteiden syventävässä opintokokonaisuudessa syvennytään mikrofluidistiikkaan, mikro- ja bioantureihin, mikroskopiaan, aktuaattoreihin sekä langattomaan viestintään ja energian siirtoon. Näitä menetelmiä hyödynnetään esimerkiksi Body-on-chip –konseptissa, jonka avulla voidaan esimerkiksi tehostaa lääkeainekehitystä tai ymmärtää paremmin sairauksien mekanismeja. Elektroniikan miniatyrisaatio on ollut yksi viime vuosikymmenien tärkeimmistä megatrendeistä. Niin mikroprosessorit kuin myös mikroanturit ja -aktuaattorit ovat tulleet osaksi arkipäiväämme. Esimerkiksi kaikista älypuhelimista löytyy kiihtyvyysanturit sekä 3D-tulostimista mikrofluidi-tulostuspäät. Opintokokonaisuus antaa sinulle vahvan pohjan työskennellä näillä tekniikan aloilla ja erityisesti soveltaa niitä biolääketieteen sovelluksiin.

Health Technology and Informatics

Terveysteknologian ja informatiikan alue muodostaa tämän päivän biolääketieteen teollisuuden perustan. Selkeästi suurin osa alan teollisuuden tuotannosta ja työpaikoista on tällä sektorilla. Tämä alue kattaa hyvinvoinnin ja lääketieteen sovellukset kuluttajien urheilu ja terveystuotteista kuten puettavista laitteista sykemittareista huippu-urheilun tutkimuslaitteisin ja aina lääketieteen kuvantamislaitteista anestesian syvyyden mittaamisen ja kuntoutus ja hoidon laitteisiin. Myös erilaiset informaatiojärjestelmät yksittäisen ihmisen terveyden edistämisestä koko terveydenhoidon tietojärjestelmiin ovat osa tätä aluetta. Tämä syventävä opintokokonaisuus kattaa laajasti teknologian kehittämisen mittaus ja kuvantamislaitteiden instrumentoinnista aina mitatun tiedon jalostamiseen, uusien koneoppimisen ja AI käyttöön eri tasoilla terveyden tiedon tarpeita on sitten kyse uusista personoiduista terveystuotteista tai valtakunnallisista hoitoprosesseista.

Industrial Biotechnology and Synthetic Biology

Syventävät opinnot keskittyvät vastaamaan tulevaisuuden biotekniikan globaaleihin haasteisiin. Keskeinen teema on uusien bioprosessitekniikoiden kehittäminen, DNA-tasolta aina laitostasolle saakka. Voit erikoistua bioteknisten menetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen eri kohteissa: jätevesien ja jätteiden käsittelyssä, saastuneen maaperän ja pohjaveden kunnostuksessa tai ympäristöystävällisessä biotuotannossa, jossa soluja optimoidaan ja uudelleen ohjelmoidaan DNA tasolla käyttämällä uusimpia synteettisen biologian menetelmiä.

Opinnäytetyö

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu kandidaatintyö, jossa osoitetaan pääaineeseen liittyvää osaamista. Kandidaatintyö osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa oppimaansa sekä kykyä tieteelliseen ajatteluun ja toimintatapoihin.

Diplomityö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö. Diplomityö tehdään opiskelijan syventävään opintokokonaisuuteen liittyvästä aihepiiristä. Opiskelija osoittaa työllään hallitsevansa syventävän opintokokonaisuutensa sekä sen alaan liittyvät kokonaisuudet ja työtavat.

Uramahdollisuudet

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan ala on jatkuvasti kehittyvä ja kasvava, jota valmistuneet diplomi-insinöörit ovat mukana kehittämässä ja luomassa. Tutkinto-ohjelmasta valmistuu tulevaisuuden osaajia, joilla on jatkuvat valmiudet oppia uutta. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneena löydät paikkasi tulevaisuuden poikkitieteellisistä tehtävistä. Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan DI-tutkinto antaa sekä edellytykset toimia erilaisissa alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä että erinomaiset valmiudet jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen. Työskentely tapahtuu tieteen rajapinnoilla ja sinulla on mahdollisuus edetä uralla useaan eri suuntaan.

Teollisuus on tärkeä työnantaja alalla. Terveysteknologia on yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista Suomessa. Osa valmistuneista diplomi-insinööreistä työskentelee tutkijoina tai tohtoriopiskelijoina yliopistoissa. Heitä työskentelee myös laatu- ja projekti-insinööreinä tuotekehityksessä sekä asiantuntijoina valtion- ja kunnanhallinnossa ja sairaaloiden fyysikkoina. Tulevaisuuden urapolku on mahdollista luoda myös omassa yrityksessä.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistä kokemusta voit hankkia jo opiskeluaikana suorittamalla osan opinnoista vaihdossa jossakin lukuisista yhteistyöyliopistoista ympäri maailmaa. Myös sadat ulkomaalaiset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat takaavat kotikansainvälistymisen omassa yliopistossa.

Bioteknologian ja biolääketieteen opetus ja tutkimus Tampereen yliopistossa on kansainvälistä, sillä DI-vaiheen opintoihin on mahdollista hakea myös englanninkieliseen tutkintoon tähtäävän erillisvalinnan kautta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi.

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.

Tutkimuksen painopisteet

Opetuksessa ja tutkimuksessa on monitahoisesti edustettuna sekä biolääketieteen tekniikkaa, että teollista biotekniikkaa.

Biolääketieteen tekniikan alan tutkimuksen ydinosaamisalueita tutkimusryhmissä ovat biofysiikka, signaalinkäsittely ja kuvantaminen, biomateriaalit ja kudosteknologia, sensoriteknologia ja biomittaaminen sekä laskennallinen neurotiede. Luonnontieteiden alan tutkimusryhmien kanssa tutkimus keskityy solu- ja molekyylibiologiaan, genetiikkaan, biosensoreihin, laskennallisiin järjestelmiin, lääketieteelliseen tekniikkaan ja regeneratiiviseen lääketieteeseen. Nämä tutkimusalat yhdistävät Tampereen yliopiston osaamiskärjistä terveyden ja tekniikan.

Teollisen biotekniikan ja synteettisen biologian tutkimusta tehdään tutkimusryhmissä, joissa yhteinen fokus kehittää kestäviä konsepteja ja prosesseja luonnonvarojen hyödyntämiseen uusiutuvalla tavalla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinto antaa opiskelijalle valmiudet jatkotutkintoon, tohtorin tutkintoon, johtavaan koulutukseen. TTY:llä alan jatko-opintoja suoritetaan Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelmassa sekä Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelmassa.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
 • Valinta DIA-yhteisvalinnassa
 • Valinta yo-todistuksen, yhteispistemäärän (yo-todistus + valintakoepisteet) tai valintakoepisteiden perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2019 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka 1.6.2019 mennessä suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat siitä todistuksen.
 • European Baccalaureate- tai International Baccalaureate–tutkinnon viimeistään keväällä 2019 suorittaneet hakijat.
 • Reifeprüfung –/Deutsches Internationale Abitur -tutkinnon Suomessa viimeistään keväällä 2019 suorittaneet hakijat.
 • Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 1.6.2019 mennessä. Hakija, joka on suorittanut jonkun em. tutkinnoista ja on lisäksi ylioppilas, katsotaan ylioppilaaksi.
 • Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita hakijoita koskee pohjoismainen sopimus http://www.norden.org/fi/om-samarbejdet-1/pohjoismaiset-sopimukset/sopimukset/koulutus-ja-tutkimus/sopimus-tanskan-suomen-islannin-norjan-ja-ruotsin-vaelillae-paeaesystae-korkeampaan-koulutukseen).
 • AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet.

Kielitaitovaatimukset

Hakijalta saatetaan edellyttää kielitaidon osoittamista (suomi tai ruotsi yliopistosta riippuen).

Yliopistot noudattavat pääsääntöisesti yliopistojen yhteisten valintaperustesuositusten mukaisia kielitaitovaatimuksia mutta hakijan tulee tarkistaa yliopistokohtaiset kielitaitovaatimukset ja tarvittaessa toimittaa todistus kielitaidosta kunkin yliopiston vaatimalla tavalla.

Åbo Akademiin hakevien on osoitettava ruotsinkielen taito. Katso tarkemmat tiedot.

 

Valintaperusteet

VALINTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTOON JOHTAVIIN HAKUKOHTEISIIN
Tämä hakukohde kuuluu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan (DIA)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa voivat hakea kohdassa Hakukelpoisuusvaatimukset määriteltyihin hakijaryhmiin kuuluvat hakijat. Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoihin johtavien koulutusten hakukohteita on yhteisvalinnassa mukana 44. Luettelon hakukohteista löytyy täältä.

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavissa hakukohteissa on varattu vähintään 60 % paikoista ensikertalaisille.

Olet ensikertalainen, jos:
- et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
- et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen (6) hakukohteeseen, jotka pitää asettaa mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Tämä mieluisuusjärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen.

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin voi tulla valituksi kolmella tavalla:

 • alkupisteiden perusteella (yo-, EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinnon perusteella ilman valintakokeita)
 • alku- ja valintakoepisteiden perusteella
 • valintakoepisteiden perusteella

 

TODISTUSVALINTA

Yliopistot hyväksyvät osan opiskelijoista ilman valintakoetta yo-todistuksesta tai vastaavasta laskettavien alkupisteiden perusteella. Todistusvalinnassa ovat mukana ne viimeistään keväällä 2019 tutkintonsa valmiiksi saavat ylioppilaat ja EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi pitkän matematiikan ylioppilaskokeen tai sitä vastaavan kokeen.

Yliopistot voivat hakukohdekohtaisesti asettaa matematiikan, fysiikan tai kemian tai jonkin edellä mainittujen aineiden yhdistelmän kynnysehdoksi alkupistevalintaan osallistumiselle. Matematiikan osalta hakukohdekohtainen kynnysehto on vähintään M ja fysiikan tai kemian osalta vähintään C. Kynnysehdot voivat hakukohdekohtaisesti olla myös edellä esitettyä korkeampia. Hakijan näkökulmasta riittää, että yksi vaadituista kynnysehdoista täyttyy, mikäli hakukohteelle on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa. Kynnysehdot löytyvät osoitteesta
http://dia.fi/.

Alkupistevalinnan osuus hakukohteiden valintakiintiöstä on vähintään 20 % ja enintään 50 %. Kiintiöt vaihtelevat hakukohteittain. Hakija voidaan hyväksyä hakukohdekohtaisen kiintiön puitteissa ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen hakukohteeseen alkupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Tilanteessa, jossa usealla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeen arvosana.

Alkupistevalinnassa voi tulla hyväksytyksi vain ensimmäiseen diplomi-insinöörin hakukohteeseen. Jos hakija ei saa opiskelupaikkaa alkupistevalintakiintiössä, hän voi tulla valituksi kaikkiin hakukohteisiinsa valintakokeiden kautta. Alkupistevalinnassa hyväksyttävissä oleva ei voi enää osallistua valintakokeisiin.

Alkupisteiden maksimipistemäärä on 26.

Tiedot hyväksyttävissä olevista julkaistaan pe 24.5.2019.

 

VALINTA ALKU- JA KOEPISTEIDEN PERUSTEELLA

Alku- ja koepisteiden perusteella valitaan 70 % uusista opiskelijoista alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä. Edellytyksenä on viimeistään keväällä 2019 suoritettu ylioppilastutkinto, EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinto sekä seuraavan kynnysehdon täyttäminen: hakijan on saatava DI-kokeen matematiikan osiosta vähintään 6/18 pistettä. Yliopistoilla on mahdollisuus poiketa tästä kynnysehdosta, jos aloituspaikkoja jää täyttämättä jossakin hakukohteessa.

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtäviä sisältävästä osiosta.

Matematiikan osio:
Kolme (3) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä.

Vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaava osio:
Fysiikka kaksi (2) tehtävää, kemia kaksi (2) tehtävää ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavat kaksi (2) tehtävää; kuusi (6)pistettä/tehtävä. Hakijan tulee vastaa kolmeen (3) tämän osion tehtävään.

Hakijoilta huomioidaan koepisteitä laskettaessa kolme matematiikan pakollista tehtävää ja kolme vaihtoehtoisen osion tehtävää. Jos hakija vastaa useampaan kuin kolmeen vaihtoehtoisen osion tehtävistä, huomioidaan ne kolme tehtävää, joista hakijalla on alhaisimman pistemäärät.

Maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 10/9, jolloin maksimivalintapistemäärä on 40.

Jos useammalla hakijalla on tasapisteet, käytetään tasapistesääntöjä matematiikan tehtävien yhteispistemäärää.

Kynnysehto: hakijan tulee saada osiosta vähintään 6/18 voidakseen tulla hyväksytyksi (kaikista tehtävistä ei ole pakko saada koepisteitä). Yliopistojen on mahdollista laskea matematiikan kynnysehtoa, jos hakukohteen aloituspaikkoja jää täyttämättä

Alku- ja koepisteiden maksimipistemäärä valintapisteinä on 66.

Alkupisteet

26

Koepisteet valintapisteinä

40

Yhteensä

66


 

VALINTA KOEPISTEIDEN PERUSTEELLA

Koepisteiden perusteella valitaan 30 % alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä.

Hakuedellytykset ja kynnysehto

Valinnassa otetaan huomioon vain koepisteet, jolloin maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Hakijan on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta. Yliopistojen on mahdollista poiketa em. kynnysehdosta, jos hakukohteen aloituspaikkoja jää täyttämättä (kynnysehtoa on mahdollista laskea, mutta ei nostaa).

Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 10/9, jolloin maksimivalintapistemäärä on 40.

Jos useammalla hakijalla on tasapisteet, käytetään tasapistesääntönä matematiikan osiosta saatua pistemäärää.

Koepisteiden maksimipistemäärä on 40.

Valintakoe

DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteiden valintakoe

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtäviä sisältävästä osiosta.

Valintakoe on yhteinen kaikille hakukohteille.

Lisätietoja DIA-yhteisvalinnan sivuilta

 

Aika

Paikka

Kuvaus

Ti 28.5.2019
klo 10.00-14.00

Tampereen yliopisto, Hervannan kampus
Korkeakoulunkatu 10
33720 Tampere

Valintakoepaikkakunta valitaan hakulomakkeella.

Valintakoepaikkakuntia ovat: Espoo, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa

 

Hakumenettely

Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään arkkitehdin tai diplomi-insinöörin tutkintoon. DIA-yhteisvalinnassa on mukana seitsemän yliopistoa.

Voit osallistua valintakokeisiin haluamallasi koepaikkakunnalla riippumatta siitä mihin tekniikan yliopistoon ensisijaisesti haet. Diplomi-insinöörihakukohteiden valintakoepaikkakunnat ovat: Espoo, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa. Arkkitehtuurihakukohteiden osalta Espoo, Oulu ja Tampere

Kevään 2019 yhteishaussa on diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan kuuluvia diplomi-insinöörihakukohteita 42 ja arkkitehtihakukohteita 4. Valintaperusteet ovat kaikissa yliopistoissa samat.

Lue lisää Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan verkkosivuilta http://dia.fi/.

Liitteet

Hakemuksen liitteenä ei tarvitse muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta toimittaa todistusjäljennöksiä. Kaikki vaaditut liitteet tulee liittää suoraan hakemukselle Opintopolussa.

 • Vuonna 1989 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Hakijoiden, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot tai ammatillisen perustutkinnon, tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta liitteineen 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Keväällä 2019 ammatillisen perustutkinnon suorittavien hakijoiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta liitteineen 6.6.2019 klo 15.00. mennessä.
 • EB- tai IB-tutkinnon ennen vuotta ennen vuotta 2019 tai RP-/DIA-tutkinnon 2019 tai aikaisemmin suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Kesällä 2019 IB- tai EB-tutkinnon suorittavien tulee toimittaa kopio alustavista arvosanoista (predicted grades tai ilmoitus alustavista arvosanoista) 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Ulkomaille korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio suoritusmaassa korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Kesällä 2019 ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttavien tulee toimittaa kopio viimeisimmästä todistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Hae siirtohaussa
Tampereen yliopiston siirtohaku kevät 2019
Siirtohaun hakuaika 2.5.-16.5.2019 klo 15.00
 • Haku toisista suomalaisista korkeakouluista siirtyville
 • Haku Tampereen yliopiston muista kuin diplomi-insinöörin koulutuksista siirtyville

Hakukelpoisuusvaatimukset

Siirtohaussa voi hakea alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon opintojen aikana Tampereen yliopiston tekniikan kandidaatin- ja dia-tutkinto –ohjelmiin (3+2 -vuotiseen koulutukseen) tai tekniikan kandidaatin ohjelmiin (3 vuotinen). Siirron hakeminen edellyttää, että hakijalla on hakuhetkellä voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa vastaavan tasoisiin opintoihin.

Tampereen yliopisto arvioi uuden tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisen suoritusajan riittävyyden tutkinnon suorittamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytetty aika ja jo suoritetut opinnot. Opiskeluoikeuden siirtämisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on riittävästi opintoaikaa jäljellä tutkinnon suorittamiseksi.

Tekniikan kandidaatintutkinto (DI) sisältää aina matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja. Kyseisten opintojen osuus tutkinnosta vaihtelee tutkinto-ohjelmittain. Siirtohaussa taustatutkinnon soveltuvuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota matemaattis-luonnontieteellisten opintojen määrään suoritettavassa tutkinnossa, johon hakijalla on opinto-oikeus.

Ammattikorkeakouluopintojen perusteella siirtoa anovalle myönnetään siirtohaun kautta saman tasoinen tutkinnonsuoritusoikeus (oikeus suorittaa kandidaatintutkinto) kuin hänellä on haun perusteena olevan tutkinto-oikeuden myötä. Ammattikorkeakouluopintojen perusteella siirtohaussa hyväksytyn opintoaika määrittyy kandidaatintutkinnon suoritusajan mukaisesti.

Ammattikorkeakouluopintojen perusteella siirtohaussa opinto-oikeuden kandidaatintutkintoon saanut opiskelija voi hakea opinto-oikeutta ylempään korkeakoulututkintoon kandidaatintutkinnosta valmistumisen yhteydessä joustavalla yliopiston sisäisellä hakumenettelyllä.

Soveltuvan korkeakoulututkinnon (kandidaatti, AMK-tutkinto) suorittaneet hakevat Tampereen yliopiston maisterivaiheen opiskelijavalinnassa, johon voi hakea kevään yhteishaussa aiemmin suoritetun tai hakuvuoden kevään aikana valmistuvan soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon perusteella.

Siirtohaun ryhmät

Siirtohaussa voivat hakea suomalaisessa yliopistossa alempaa korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelevat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus. Hakukohdekohtaiset valintaperusteet sisältävät tarkemmat kriteerit, millä opiskelijoita voidaan valita siirtohaun kautta. Ammattikorkeakouluopintoja ja yliopistossa alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat hakijat ryhmitellään hakukohteittain siirron perusteena olevan tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisiin ryhmiin.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan.

Valintaperusteet

Siirtohaun yleiset valintaperusteet

Siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaisten suoritettujen opintojen tulee kaikissa hakukohteissa olla vähintään 55 op/lukuvuosi. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakuajan lukukauden loppuun mennessä suoritetut opinnot, jotka kuuluvat siirron perusteena olevaan opiskeluoikeuteen.

Kaikkien hakukohteiden osalta hakijoiden on toimitettava hakemuksen liitteeksi:

 • Opintosuoritusote (siirron perusteena oleva opintooikeus)
 • Tampereen yliopiston hakukohteen mukainen alustava HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma)
 • Motivaatiokirje

Ammattikorkeakoulututkinnosta tekniikan kandidaatinopintoihin (DI) siirtyvältä edellytetään lisäksi matematiikan osaamista seuraavasti:

 • Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvien matematiikan opintojaksojen (väh. 10 op) on oltava suoritettuina sen lukukauden loppuun mennessä, minkä aikana siirtohakua haetaan
 • Hakijalla täytyy olla lisäksi suoritettuna yliopistotasoisia matematiikan opintoja väh. 7 op.

MAT-04600 Insinöörimatematiikka 123, 7 op opintojaksolle voi osallistua Tampereen teknillisen yliopiston (1.1.2019 alkaen Tampereen yliopisto) avoimen yliopiston kautta tai Tampereen korkeakouluyhteisön ristiinopiskelupalvelun kautta.

 • Hakijan on varmistettava yliopistotasoisen matematiikan soveltuvuus (jos muu kuin MAT04600 Insinöörimatematiikka 123, 7 op) Tampereen teknillisen yliopiston (1.1.2019 alkaen Tampereen yliopisto) hakijapalveluista.

 

Hakukohdekohtaiset valintaperusteet:

Hakukohde (tutkinto-ohjelma)

Soveltuvien pohjatutkintojen alat

Opintojen keskiarvo vähintään AMK ja

yliopisto

Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka

tekniikka, luonnontieteet

3,5/5 ja 3,5/5

Hakumenettely

Lisätietoa hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/siirtohaku. Tutustu sivustoon ja ohjeistukseen huolellisesti.

Jos sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, ole ystävällisesti yhteydessä hakijapalvelut.tau@tuni.fi

Hae avoimen väylän haussa
Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2019
Avoimen väylän hakuaika 2.5.-16.5.2019 15.00
 • Valinta avoimien yliopisto-opintojen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoinen hakija on Tampereen yliopiston avoimen yliopiston tekniikan alan lyhyen tai pitkän väylän opiskelija, joka on suorittanut väyläopinnot vaadituin kriteerein.

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta diplomi-insinöörikoulutukseen Tampereen yliopistossa tai Tampereen yliopiston yhteistutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Valintaperusteet

Tekniikan alan lyhyt väylä

Hakukohde

Hyväksymiseen vaadittava opintomenestys

Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka

Väylän opintojaksot suoritettu vähintään keskiarvolla 3,5

Hyväksymiseen vaadittava opintomenestys saavutetaan suorittamalla vaaditut opintojaksot kevätlukukauden aikana, 31.7.2019 mennessä. Keskiarvo on opintopisteillä painotettu opintojaksojen arvosanojen pyöristämätön keskiarvo.

Suoritettavat opintojaksot (lukuvuonna 2018-2019 ao. opintojaksoja vastaavat opintojaksot):

 • MAT-01100 Insinöörimatematiikka X 1, 5 op
 • MAT-01200 Insinöörimatematiikka X 2, 5 op
 • FYS-1091 Insinöörifysiikka I, 7 op
 • KEB-61100 Insinöörikemia, 3 op TAI TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto, 5 op

Yhteensä 20-22 op

Opintosuoritusotetta Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa vaan suorituksen tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä.

 

Tekniikan alan pitkä väylä

Hakukohde

Hyväksymiseen vaadittava opintomenestys

Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka

Väylälle hyväksyttävät opintojaksot suoritettu vähintään keskiarvolla 3

Hyväksymiseen vaadittava opintomenestys saavutetaan suorittamalla 40 opintopistettä vaadittavilla keskiarvoilla. Keskiarvo on opintopisteillä painotettu opintojaksojen arvosanojen pyöristämätön keskiarvo. Opintojen tulee sisältää vähintään 19 opintopistettä matematiikan perusopintoja (MAT-01 ja MAT-02 –alkuiset opintojaksot) ja muiden opintojen (40 op sisällä) on oltava haettavaan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmaan hyväksyttäviä opintoja.

Muiden suoritettavien opintojen määrää tai laatua ei ole rajattu. Opintojen suorittamiselle ei ole aikarajaa, mutta voidakseen tulla valituksi kevään 2019 haussa, tulee vaaditut opinnot olla suoritettuna 31.7.2019 mennessä.

Opintosuoritusotetta Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa vaan suorituksen tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä.

Hakumenettely

Lisätietoa hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/avoimen-vaylan-haku. Tutustu sivustoon ja ohjeistukseen huolellisesti.

Jos sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, ole ystävällisesti yhteydessä hakijapalvelut.tau@tuni.fi

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia Tampereen yliopiston avoimen väylän hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hae tiedekilpailumenestyksen perusteella
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
 • Valinta tiedekilpailumenestyksen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

MAOL:in valtakunnallisten, lukuvuonna 2017-2018 tai 2018-2019 lukion viimeisille kursseille järjestämien matematiikka-, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailujen (Datatähti) kymmenen parasta voidaan hyväksyä suoraan ilman valintakokeita tekniikan kandidaatin (TkK + DI) tutkinto-ohjelmiin. Hakijoiden on toimitettava todistus kilpailumenestyksestään. Hakijoiden hyväksymisen edellytyksenä on ylioppilastutkinnon suorittaminen.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Hakumenettely

MAOL:n matematiikka-, fysiikka-, kemia-, tai datatähtikilpailussa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet hakijat lataavat todistuksen kilpailumenestyksestään hakemukselle 10.4.2019 klo 15.00 menneessä.

Liite nimetään seuraavasti: sukunimi_etunimi_kilp.pdf: esim. virtanen_jani_kilp.pdf

Lisätietoa kilpailumenestyksen perusteella hakemisesta.