Tutkija
Tutkinto-ohjelma

Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma

Tutkija

Poikkitieteellistä tutkimusta tekniikan ja lääketieteen rajapinnassa

Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma on monitieteellinen. Opiskelija oppii työskentelemään eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja ymmärtämään paremmin muiden tieteenalojen kulttuureja.

Ohjelma houkuttelee opiskelijoita, jotka haluavat hyödyntää tekniikkaa lääketieteessä. Tohtoriohjelma kuuluu osaksi BioMediTech-yhteisöä (biomeditech.fi). 

Tohtoriohjelman osaamisalueita ovat biofysiikka, signaalinkäsittely ja kuvantaminen, biomateriaalit ja kudosteknologia, sensoriteknologia ja biomittaaminen, terveydenhuollon tietotekniikka sekä laskennallinen neurotiede. Kaikki nämä ovat nopeasti kehittyviä ja kasvavia tutkimus-ja kehittämisalueita tiedemaailmassa, yrityksissä ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutusta annetaan kaikilla edellä mainituilla osaamisalueilla. 

Ohjelmassa kaikki tutkimus on kansainvälistä. Tohtoriopiskelijoistamme 45 % on ulkomaalaisia, professoreista 29 %. Tohtoriohjelma tarjoaa teemaltaan vaihtuvia seminaareja ja tenttimismahdollisuuksia alan uusimmasta kirjallisuudesta. Osa DI-tutkinnon luentokursseista soveltuu myös jatko-opintoihin.

Tohtoriohjelma on osa lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaa 1.1.2019 alkaen.