Hyppää pääsisältöön
Mikroskooppi

Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma, Jyväskylä

Tampereen ammattikorkeakoulu

Terveysalan laboratoriotutkimusprosessin asiantuntijaksi

Bioanalyytikkona työskentelet terveysalan laboratorioissa ja osallistut alan kehittämiseen. Tutkinto-ohjelman opetus toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Opetusta järjestetään osin Jyväskylässä. Pääosa opetuksesta on Tampereella. Ryhmän vastuuopettaja toimii Jyväskylässä.

Bioanalyytikon ammatti sopii sinulle, joka haluat työskennellä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai yksityisen sektorin laboratorioissa ja kehittää laboratorioalaa. Opintojen aikana pääset perehtymään käytännön työtehtäviin sekä soveltamaan tietojasi ja taitojasi harjoitteluissa.

Bioanalyytikkona tehtäväsi on ottaa näytteitä, käsitellä ja analysoida niitä sekä ohjata asiakkaita. Työssä korostuvat ennen kaikkea potilasturvallisuus ja vastuu tutkimustulosten luotettavuudesta. Käytännön kliinisen laboratoriotyön lisäksi osaat ohjata muita terveydenhuollon ammattilaisia ja osallistut alan kehittämis- ja tutkimustoimintaan. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, huolellisuutta ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että moniammatillisen tiimin jäsenenä.