Täydennyskoulutus

Basic Body Awareness terapiakoulutus (BBAT) I

Basic Body Awareness (BBAT) I -terapiakoulutus

Fysioterapeutti, tule perehtymään Basic Body Awareness terapiamenetelmään ja opi käytännössä miten ihmisen terveyttä edistävät voimavarat saadaan käyttöön. Kurssi on kurssiparin ensimmäinen osa.

BBAT I on keväällä 2019 alkava sosiaali- ja terveysalan koulutus.

BBAT I -kurssin tavoitteena on, että osallistujat omakohtaisen kokemuksen kautta perehtyvät näyttöön perustuvaan fysioterapeuttiseen lähestymistapaan, jonka avulla pyritään saamaan ihmisen terveyttä edistävät voimavarat käyttöön. Kurssilla tutustumme BBAT:n lähtökohtiin ja sovellusmahdollisuuksiin, sekä käytäntöön että teoriaan sen taustalla. Reflektoimme yhdessä kokemuksia sekä kirjoittamalla että keskustelemalla.