Avoimen amkin opiskelukäytänteet

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa

Mutta millaista opiskelu avoimessa AMKissa oikein on? Tältä sivulta löydät tietoa suunnittelusta ja opiskelukäytänteistä.

Opintotarjonta

Opintotarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Osa opintojaksoista opiskellaan täysin verkossa, eikä niihin kuulu lähiopetusta. Paikkoja opintojaksoilla on rajallinen määrä.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) opintojaksoista voi suorittaa ainoastaan kaikkiin tutkinto-ohjelmiin kuuluvia niin sanottuja yhteisiä opintoja. YAMK-opintoja voit suodattaa YAMK haulla koulutustarjonnasta

Jos opinnon kuvauksen kohdalta ei löydy tarkempaa aikataulua, ei sitä ole vielä vahvistettu.

Opiskelun edellytykset

Tutkinto-opiskelijoilla on taustalla lukio- tai ammatillinen koulutus. Tätä ei avoimen AMKin opiskelijoilta vaadita, mutta opinnoissa pärjääminen vaatii työelämässä tai muuten hankittuja vastaavia taitoja. Musiikin opintojaksoilla opettaja varmistaa ensimmäisellä kerralla etukäteistietojen ja -taitojen riittävyyden.

Ilman alempaa tutkintoa haasteellisia opintoja voivat musiikin lisäksi olla matematiikan tai kielten opinnot. Suomenkielisissä opinnoissa vaaditaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja englanninkielisissä ohjelmissa vastaavasti englannin kielen osaamista. Voit arvioida omaa kielitaitoasi esimerkiksi Dialang – testillä.

Tietokoneen käyttötaito on AMK-opinnoissa tärkeää. Näiden lisäksi opiskelu vaatii omatoimisuutta ja aktiivista otetta opiskeluun sekä vastuullista toimintaa ryhmässä muut huomioon ottaen.

Avoimen amkin opiskelukäytänteet

Opintojen suunnittelu

Avoimessa AMKissa tarjottavat opinnot ja niiden kuvaukset löytyvät kohdasta koulutustarjonta.

TAMKissa järjestettävät muut opinnot löytyvät sähköisestä opinto-oppaasta.

Opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä avoimen AMKin henkilökuntaan. Myös TAMKin opinto-ohjaajat, opettajat ja koulutuspäälliköt ovat käytettävissä koulutusten tarkempiin sisältöihin liittyvissä asioissa.

Jos sinulla on kysyttävää avoimen AMKin opinnoista, laita sähköpostia avoinamk@tuni.fi.

Todistus opinnoista ja opintojen hyväksilukeminen

Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta lähetetään kotiosoitteeseen opintosuoritusote. Tulostamme opintosuoritusotteet aina periodin päätyttyä, neljä kertaa vuodessa: tammi-, huhti-, kesä- ja marraskuussa. Jos tarvitset otetta kiireellisesti, laita pyyntö sähköpostilla avoinamk@tuni.fi. Tutkinto-opiskelijat näkevät suorituksensa Pakista.

Avoimessa suoritetut opinnot ovat hyväksiluettavissa TAMKin tutkintoihin. Avoimen AMKin opiskelijoille ei kuitenkaan tehdä hyväksilukuja aiempien opintosuoritusten pohjalta.

avoimen amkin opiskelukäytänteet

Opintojen suorittamistavat

Opintojakson suorittamistavan vahvistaa viime kädessä opintojakson opettaja. Suorittamistapoja voivat olla esimerkiksi itsenäisesti tai ryhmässä tehdyt harjoitustyöt, esitelmät, tentti, oppimispäiväkirja tai näiden yhdistelmät.

Laskutus

Opintomaksuna laskutetaan 15 € / opintopiste, paitsi polkuopintojen opinnoista 10 € / opintopiste. Opintomaksusta lähetämme laskulinkin opiskelijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. TAMKin tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.