Avoimen amkin opiskelukäytänteet

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa

Millaista opiskelu avoimessa AMKissa oikein on? Tältä sivulta löydät tietoa suunnittelusta ja opiskelukäytänteistä.

Opintotarjonta

Avoimen AMKin opintotarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Osa opintojaksoista opiskellaan täysin verkossa, eikä niihin kuulu lähiopetusta. Paikkoja opintojaksoilla on rajallinen määrä.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) opintojaksoista voit suorittaa ainoastaan kaikkiin tutkinto-ohjelmiin kuuluvia valinnaisia opintoja.

Jos et löydä opintojakson kuvauksesta tarkempaa aikataulua, ei sitä ole vielä vahvistettu.

Opiskelun edellytykset

Kaikilla tutkinto-opiskelijoilla on suoritettuna lukio tai ammatillinen koulutus. Tätä ei avoimen AMKin opiskelijoilta vaadita, mutta opinnoissa pärjääminen vaatii työelämässä tai muuten hankittuja vastaavia taitoja. Musiikin opintojaksoilla opettaja varmistaa ensimmäisellä kerralla etukäteistietojen ja -taitojen riittävyyden.

Ilman alempaa tutkintoa haasteellisia opintoja voivat musiikin lisäksi olla matematiikan tai kielten opinnot. Suomenkielisissä opinnoissa vaaditaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja englanninkielisissä ohjelmissa vastaavasti englannin kielen osaamista. Voit arvioida omaa kielitaitoasi esimerkiksi Dialang – testillä.

Tietokoneen käyttötaito on AMK-opinnoissa tärkeää. Lisäksi opiskelu vaatii omatoimisuutta ja aktiivista otetta opiskeluun sekä vastuullista toimintaa ryhmässä muut huomioon ottaen.

Avoimen amkin opiskelukäytänteet

Opintojen suunnittelu

Löydät avoimessa AMKissa tarjottavat opinnot ja niiden kuvaukset koulutushausta.

Muut TAMKissa järjestettävät opinnot löytyvät sähköisestä opinto-oppaasta.

Opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä avoimen AMKin henkilökuntaan. Myös TAMKin opinto-ohjaajat, opettajat ja koulutuspäälliköt ovat käytettävissä koulutusten tarkempiin sisältöihin liittyvissä asioissa.

Jos sinulla on kysyttävää avoimen AMKin opinnoista, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen avoinamk@tuni.fi.

Todistus opinnoista ja opintojen hyväksilukeminen

Lähetämme hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta opintosuoritusotteen kotiosoitteeseen. Tulostamme opintosuoritusotteet aina periodin päätyttyä, neljä kertaa vuodessa: tammi-, huhti-, kesä- ja marraskuussa. Jos tarvitset otetta kiireellisesti, lähetä pyyntö sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@tuni.fi. Tutkinto-opiskelijat näkevät suorituksensa Pakista.

Avoimessa AMKissa suoritetut opinnot ovat hyväksiluettavissa TAMKin tutkintoihin. Avoimen AMKin opiskelijoille ei kuitenkaan tehdä hyväksilukuja aiempien opintosuoritusten pohjalta.

avoimen amkin opiskelukäytänteet

Opintojen suorittamistavat

Opintojakson suorittamistavan vahvistaa viime kädessä opintojakson opettaja. Suorittamistapoja voivat olla esimerkiksi itsenäisesti tai ryhmässä tehdyt harjoitustyöt, esitelmät, tentti, oppimispäiväkirja tai näiden yhdistelmät.

Laskutus

Opintomaksuna laskutetaan 15 € / opintopiste, paitsi polkuopintojen opinnoista 10 € / opintopiste. Opintomaksusta lähetämme laskulinkin opiskelijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. TAMKin tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.