Ohjeita avoimen yliopiston opiskelijalle

Tältä sivulta löydät tietoa avoimen yliopiston opintojen luonteesta sekä yleisiä ohjeita opiskeluun liittyen. Hervannan kampuksen tekniikan alan opintoihin haetaan toistaiseksi eri hakulomakkeen kautta kuin muiden alojen opintoihin. Tästä johtuen sivulle on listattu erikseen sekä Hervannan kampuksen että Keskustakampuksen tarkempia opiskelukäytänteitä.

Yleisiä ohjeita avoimen yliopiston opiskelijalle

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista ja yleissivistävää. Opintoihin ei voi saada valtion opintotukea eikä päätoimisille opiskelijoille tarkoitettuja alennuksia tai etuisuuksia. Niin sanotut opintososiaaliset etuudet eivät siis koske avoimen yliopiston opiskelijaa, sillä avoimen opiskelija ei ole ylioppilaskunnan jäsen. Näin ollen esimerkiksi edullisempi opiskelijaruokailu ja kampusten liikuntamahdollisuudet ovat vain tutkinto-opiskelijoiden ulottuvilla.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden on mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos avoin yliopisto-opiskelu on hakijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Tarkempia tietoja löydät Koulutusrahaston sivuilta. 

Työttömänä voit selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella avoimen yliopiston opintoja sivutoimisesti menettämättä työttömyysetuuttasi. Työttömän opiskelijan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan, katsotaanko opiskelu pää- vai sivutoimiseksi. Sivutoiminen opiskelu ei yleensä ole esteenä työttömyyspäivärahan saannille. Päätoimisiksi opinnot katsotaan, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Voit myös tietyin edellytyksin opiskella päätoimisesti osana työllistämissuunnitelmaa, ks. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna. Neuvottele opiskelusuunnitelmistasi ennen opintojen alkua TE-toimistossa. Automaattista oikeutta opiskeluun työttömyysetuudella ei ole, vaan tuen saaminen opiskeluun harkitaan jokaisen kohdalla yksilöllisesti.

Työssä olevan aikuisopiskelijan opiskelun mahdollistamiseksi on kehitetty opintovapaajärjestelmä. Opintovapaalla tarkoitetaan aikaa, jolloin työntekijä on vapautettu palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta koulutusta tai opiskelua varten. Lisätietoja löydät TE-toimiston sivuilta. 

Valtakunnallinen avointen yliopistojen opintotarjonta löytyy Opintopolku.fi-palvelusta.

Keskustakampus

Avointen yliopisto-opintojen järjestäminen

Avoimen yliopiston opetusta järjestetään sekä päiväopetuksena tutkinto-opetuksen ryhmissä, että iltaisin ja viikonloppuisin Tampereella, Seinäjoella ja Porissa. Voit myös opiskella joustavasti paikasta riippumatta esimerkiksi verkko-opintoina. 

Hervannan kampus

Opinto-oikeus ja käyttäjätunnukset

Avoimen yliopiston opinto-oikeus kestää kaksi peräkkäistä lukukautta. Opiskelija saa opinto-oikeuden vain maksamilleen opintojaksoille.

Ilmoittautumisen jälkeen henkilötiedot viedään opiskelijarekisteriin. Ensimmäistä kertaa ilmoittauduttaessa opiskelijalle annetaan opiskelijanumero, joka pysyy samana koko opiskeluajan. Opiskelijanumeroa voi tiedustella opintotoimistosta.

Opiskelijatietojärjestelmän (POP) käyttöön tarvittavat käyttäjätunnukset opiskelija saa nettiosoitteesta, joka annetaan hänelle ilmoittautumisen yhteydessä tai opiskelija voi hakea ne ilmoittautumisen jälkeen It-Helpdeskistä (sijainti Kampusareenan 2. kerroksessa). Henkilöllisyystodistus on oltava mukana tunnuksia haettaessa. POPissa opiskelija näkee omat opiskelutietonsa, suorituksensa ja ilmoittautuu opintojaksoille ja tentteihin.

Opinnoista saa virallisen opintosuoritusotteen opintotoimistosta. Avoimessa suoritetut opinnot voidaan sisällyttää tutkintoon, mikäli opiskelija siirtyy esim. väylähaun tai valintakokeen kautta varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen ohjaus

Myös avoimen yliopiston opiskelijoille on tarjolla opinto-ohjausta. Opinto-ohjaajan kanssa voi miettiä valintojaan, ja hän auttaa yleisissä opintoihin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja päivystää Päärakennuksessa, huoneessa PA209b

Opintojaksopalaute

Opiskelija saa opintosuorituksen vasta annettuaan opintojaksopalautteen Kaiku-järjestelmän kautta. Kaiku-palautejärjestelmä on  opetuksen ja koulutuksen kehittämisen työkalu. Palautteen antaminen kehittää sekä palautteen antajaa että vastaanottajaa. Vastaamalla toteutuskerran Kaiku-palautekyselyyn annat arvokasta tietoa opettajille ja yksikön johdolle opintojakson toteutuksesta, sen hyvistä käytännöistä sekä kehittämiskohteista. Kaiku-palautetta pääset antamaan POPissa Omat opinnot >Opinnot-välilehdeltä niiden opintojaksojen toteutuskertojen osalta, joille olet ilmoittautunut tai suoraan Kaiku-järjestelmän kautta tästä linkistä.

Tenttiminen

Tenttiin ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen peruminen tapahtuu POPissa. Tenttiin pitää ilmoittautua vähintään viikko (7 vuorokautta) ennen tenttitilaisuutta sähköisen ilmoittautumistyökalun kautta. Tentti-ilmoittautumisen peruminen on tehtävä viimeistään edellisenä päivänä ennen tenttitilaisuutta sähköisen ilmoittautumistyökalun kautta. Perumatta jätetty tentti-ilmoittautuminen lasketaan käytetyksi tenttikerraksi. Tentti-ilmoittautuminen aukeaa kuukausi ennen tentin ajankohtaa.

Opetettavan aineen opinnot

Hervannan kampuksella voi avoimen yliopiston kautta suorittaa opetettavan aineen opinnot matematiikassa, fysiikassa, kemiassa ja tietotekniikassa (tietojenkäsittely).

Suunnitellessasi opetettavan aineen opintojen suorittamista, ota yhteys luonnontieteiden tiedekunnan opintosuunnittelijaan. Muissa avoimen yliopiston asioissa asioithan suoraan avoimen yliopiston henkilökunnan kanssa. Huomaa, että mikäli aiot täydentää aiempia opintojasi opettavan aineen vaatimuksiin, henkilökohtaisia opintosuunnitelmia laaditaan ensisijaisesti touko-kesäkuussa.

Jos opiskelija on suorittanut opetettavan aineen opinnot ja haluaa niistä todistuksen, mutta ei hae samalla Tampereen yliopiston tutkintotodistusta, hänelle voidaan kirjoittaa vastaavuustodistus. Vastaavuustodistuksen kirjoittamisesta peritään valtioneuvoston asetuksessa 1082/2009 määrätty 126 euron maksu. Todistukset kirjoittaa luonnontieteiden tiedekunnan opintosihteeri. Opintosihteeri toimittaa pyydettäessä sähköpostitse vaadittavat lomakkeet.