Näin haet väylä- ja polkuopintoihin

Tampereen yliopiston avoimen yliopiston väyläopinnot

Opiskelijoita voidaan hakukohteesta riippuen valita avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella ilman valintakoetta. Avoimien tai erillisten opintojen perusteella hakevilta edellytettyjen opintosuoritusten määrä on määritelty tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa. Huomaathan, että kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei ole valintaa avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella.

Hakeminen väyläopintoihin tapahtuu normaalin avoimen hakumenettelyn kautta. Perehdy tutkinto-ohjelmien valintaperusteisiin, joista käy ilmi mitkä tutkinto-ohjelmat käyttävät avoimen väylää valintamenettelynä.

Tekniikan alan väyläopinnot

Hakeudu väyläopintoihin sähköisellä hakulomakkeella.

Hakuajat tekniikan alan väylille ovat:

Lyhyt väylä, 20-22 op:

Hakuaika kevään 2020 lyhyelle väylälle on 11.11. - 24.11.2019. Opinnot suoritetaan kevään 2020 aikana. Lyhyen väylän opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon (ei kuitenkaan suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan).

Pitkä väylä, 40 op:

Lukuvuonna 2019-2020 hakuaika on 5.8.2019 alkaen. Väylän opintojaksoille haetaan periodi kerrallaan. Elokuun hakuaikana on mahdollista hakea syksyn 2019 opintoihin. Pitkän väylän opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon (ei kuitenkaan suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan).

Tekniikan maisteriväylät (DI-väylät):

Hakuaika lukuvuoden 2019-2020 väyläopintoihin on 17.6. - 7.7.2019. Tekniikan maisteriväylälle ja sen kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta. Tekniikan maisteriväylän suoritettuaan voi hakeutua suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan eli ylempään korkeakoulututkintoon.

Englanninkieliset väyläopinnot:

Hakuaika lukuvuoden 2019-2020 englanninkielisiin väyläopintoihin on 17.6. - 7.7.2019. Lue lisää englanninkielisistä väyläopinnoista.

Väylältä tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

Haku tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu keväisin sähköisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa.

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta diplomi-insinöörikoulutukseen Tampereen yliopistossa. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Kaikkien tekniikan alan väylien keskiarvo on opintopisteillä painotettu opintojaksojen arvosanojen pyöristämätön keskiarvo.

Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot

Julkaisemme tammikuussa 2020 alkavat polkuopinnot verkkosivuilla viimeistään lokakuussa. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Avoimen AMKin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja on rajoitetusti ja paikkamäärä mainitaan kunkin polkuopintokokonaisuuden kuvauksessa. Olemme yhteydessä kaikkiin ilmouttautujiin sähköpostitse.

Harkitse ennen ilmoittautumista, salliiko nykyinen elämäntilanteesi kokopäiväisen opiskelun, ja onko sinulla siihen taloudellisia mahdollisuuksia. Avoimen AMKin opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen ja vain harvoissa tapauksissa voi opiskella työttömyysetuudella. Poikkeuksena ovat lyhyet polkuopinnot, jotka ovat laajuudeltaan alle 5 opintopistettä kuukaudessa, eivätkä ne siten vaikuta työttömyysetuuksiin.