Näin haet väylä- ja polkuopintoihin

Tekniikan alan avoimen yliopiston väyläopinnot

Hakeudu väyläopintoihin sähköisellä hakulomakkeella.

Hakuajat tekniikan alan väylille ovat:

Lyhyt väylä, 20-22 op:

Hakuaika kevään 2019 lyhyelle väylälle on 12.11. - 25.11.2018. Opinnot suoritetaan kevään 2019 aikana.

Pitkä väylä, 40 op:

Lukuvuonna 2018-2019 hakuaika on 1.8.2018 - 5.5.2019. Väylän opintojaksoille haetaan periodi kerrallaan.

Väylä tekniikan maisteriohjelmiin (DI-väylä):

Seuraava hakuaika on kesällä 2019. Tekniikan maisteriohjelmiin johtavalle väylälle ja sen kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta.

Väylältä tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

Pitkän tai lyhyen väylän opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon (ei kuitenkaan suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan).

Tekniikan maisteriohjelmaan johtavan väylän suoritettuaan voi hakeutua suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan eli ylempään korkeakoulututkintoon.

Haku tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu keväisin sähköisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa.

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta diplomi-insinöörikoulutukseen Tampereen yliopistossa tai Tampereen yliopiston yhteistutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Kaikkien väylien keskiarvo on opintopisteillä painotettu opintojaksojen arvosanojen pyöristämätön keskiarvo.

Tampereen yliopiston avoimen yliopiston väyläopinnot

Opiskelijoita voidaan hakukohteesta riippuen valita avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella ilman valintakoetta. Avoimien tai erillisten opintojen perusteella hakevilta edellytettyjen opintosuoritusten määrä on määritelty tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa. Huomaathan, että kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei ole valintaa avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella.

Hakeminen väyläopintoihin tapahtuu normaalin avoimen hakumenettelyn kautta. Perehdy tutkinto-ohjelmien valintaperusteisiin, joista käy ilmi mitkä tutkinto-ohjelmat käyttävät avoimen väylää valintamenettelynä.

Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot

Ilmoittautuminen syksyn polkuopintoihin alkaa 1.8.2019 klo 9. Ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskuvauksen yhteydessä olevalla sähköisellä e-lomakkeella.

Syksyn tarjonta julkaistaan huhtikuun loppuun mennessä.

Avoimen AMKin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja on rajoitetusti ja paikkamäärä mainitaan kunkin polkuopintokokonaisuuden kuvauksessa. Kaikkiin ilmoittautuneisiin olemme yhteydessä sähköpostilla.

Ennen ilmoittautumista harkitse salliiko nykyinen elämäntilanteesi kokopäiväisen opiskelun ja onko siihen taloudellisia mahdollisuuksia. Avoimen AMKin opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen ja vain harvoissa tapauksissa voi opiskella työttömyysetuudella. Poikkeuksena ovat lyhyet polkuopinnot, jotka ovat laajuudeltaan alle 5 opintopistettä kuukaudessa, eivätkä ne siten vaikuta työttömyysetuuksiin.