Näin haet avoimiin yliopisto-opintoihin

Kun olet tutustunut opetustarjontaan, löydät täältä käytännön ohjeet opintoihin hakeutumiseen. Hervannan kampuksen tekniikan alan opintoihin haetaan toistaiseksi eri hakulomakkeen kautta kuin muiden alojen opintoihin. Tästä johtuen alla on erilliset ohjeet Hervannan kampuksen ja Keskustakampuksen opintoihin.
Keskustakampus

Hakuajat

Ilmoittautuminen avoimiin yliopisto-opintoihin on aina sitova eikä opintoihin ilmoittautumista voi perua. Avoimen yliopisto-opetuksen hakuajat noudattavat Tampereen yliopiston opetusperiodeja:
 

Hakuaika alkaa Periodi, jossa opinnot alkavat
21.11.2018 klo 10 

3. periodi: 7.1.–3.3.2019

4. periodi: 4.3.–26.5.2019

Joihinkin opintoihin on jatkuva haku. 

Huom! Hakulomaketta ei voi täyttää ennen kuin on hyväksynyt ilmoittautumis- ja maksuehdot lomakkeella.
Kun haet opintoihin verkkolomakkeella, saat heti palauteviestinä tiedon opintoihin hyväksymisestä tai tiedon siitä, että olet varasijalla. Ilmoittautumisjärjestelmä lähettää palauteviestin myös sähköpostiviestinä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Lisätietoja lomakkeen perille saapumisesta voit tiedustella osoitteesta avoin@uta.fi.Opintoihin haetaan verkkolomakkeella (ks. alla). Haettavat opinnot löytyvät hakulomakkeiden Koulutustiedot-valikosta, kun hakuaika on meneillään ja opintoryhmässä on vielä tilaa tai varasijoja. Muista selaimen Päivitä/Refresh-toiminto haun alkaessa.

Hakuohjeet

Opintoryhmät täytetään pääsääntöisesti lomakkeiden saapumisjärjestyksessä. Poikkeuksena ovat aineopinnot, joihin suoritetaan valinta. Aineopintojen valinnan edellytykset löytyvät hakuajan alkuun mennessä opetustarjontatiedoista.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat

Tampereen yliopiston läsnä oleville tutkinto-opiskelijoille varataan paikkoja useimpiin avoimen yliopisto-opetuksen ryhmiin, ja ilmoittautuminen tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden normaalin kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Yhteistyöoppilaitokset

Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitosten opetukseen tapahtuu yhteistyöoppilaitoksen kautta, mikäli ei ole muuta sovittu. Tarkista hakuajat yhteistyöoppilaitoksesta.

Opintoihin hyväksyminen ja maksut

Ilmoittautuminen avoimiin yliopisto-opintoihin on aina sitova. Opintoihin ilmoittautumista ei voi perua ja opintomaksua ei palauteta. Opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opinto-oikeus. Opinto-oikeutta ei voi myöskään siirtää toiseen opintokokonaisuuteen tai -jaksoon tai seuraavalle lukuvuodelle. Lasku lähtee kirjepostissa opintoihin ilmoittautumisen jälkeen, ellei toisin ole opetustarjontatiedoissa mainittu.

Kun olet hakenut opintoihin verkkolomakkeella, saat heti palauteviestinä tiedon opintoihin hyväksymisestä tai tiedon siitä, että olet varasijalla. Ilmoittautumisjärjestelmä lähettää palauteviestin myös sähköpostiviestinä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Jos hakijoita ei ole riittävästi, opinnot peruuntuvat. Saat peruuntumisesta tiedon kirjeitse.

Opintoihin hyväksytyt

Kaikille opintoihin hyväksytyille lähetetään myös opiskelijakirje postitse. Kirjeessä saat tärkeää tietoa opiskeluusi liittyvistä käytännön asioista: siinä mm. kerrotaan, kuinka pitkä opiskeluoikeutesi on.

Jokainen opintoihin hyväksytty opiskelija rekisteröidään avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijarekisteriin. Hakulomakkeesta tallennetaan rekisteriin henkilö- ja taustatiedot.

Varasijapaikalla olevat

Jos olet saanut varasijapaikan, sinuun otetaan yhteyttä, mikäli opintoryhmään tulee tilaa. Muista siis merkitä hakulomakkeeseen tarkat yhteystietosi, erityisesti puhelinnumerosi, koska otamme ensisijaisesti yhteyttä puhelimella! Ilmoita hakulomakkeella myös sähköpostiosoitteesi, jotta tavoitamme sinut tarvittaessa.

Maksut

Avoimet yliopisto-opinnot ovat maksullisia. Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste. Maksun perusteena on Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnasta perittävästä maksuista ja maksuja koskeva muutosasetus (2§) vuodelta 2014.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille ja henkilökunnalle avoimet yliopisto-opinnot ovat maksuttomia.

Avoimiin yliopisto-opintoihin ilmoittautuminen on aina sitova. Opintoihin ilmoittautumista ei voi perua ja opintomaksua ei palauteta. Poikkeuksena voi olla jokin lääketieteellinen tai terveydellinen este (lääkärintodistus).

Yhteistyöoppilaitokset

Yhteistyöoppilaitokset määrittelevät itse maksunsa ja niistä saa tietoa opintoja järjestävältä oppilaitokselta.

Laskutus

Lasku opintomaksusta lähetetään opintoihin hakeutumisen jälkeen. Opintomaksu on aina opinto-oikeuskohtainen. Jos opintomaksu on 300 euroa tai vähemmän, laskutetaan koko summa yhdessä erässä. Mikäli opintomaksu on 375-450 e, opintomaksun 1. erä on 250 e. Mikäli opintomaksu on yli 500 e, opintomaksun 1. erä on 300 e. Mikäli opintomaksu on yli 800 e, opintomaksun 1. ja 2. erä ovat 300 e. Tarkemmat maksutiedot löydät omista tiedoistasi NettiRekasta.

Opintomaksu on maksettava laskulomakkeessa mainitulla viitteellä viimeistään mainittuna eräpäivänä.

Maksuehdot ja opintojen peruminen

Mikäli et pysty aloittamaan opintoja jonkin lääketieteellisen tai terveydellisen esteen vuoksi, siitä tulee tehdä kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on lääkärintodistus. Hakemus toimitetaan Tampereen yliopiston aktuaarinkansliaan. Tällöin opintomaksusta laskutetaan 75 euroa tai palautetaan 75 euroa ylittävä osa.

Jos Tampereen yliopisto joutuu perumaan opetuksen mm. ilmoittautuneiden vähäisen määrän vuoksi, opintomaksu hyvitetään kokonaisuudessaan.

Mikäli et maksa opintomaksua laskulomakkeella mainittuun eräpäivään mennessä, lähetämme siitä maksukehotuksen.

Avoimen yliopisto-opetuksen maksut korkoineen ja kuluineen ovat julkisoikeudellisina saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (Laki N:o 1436/2014). Tampereen yliopisto pidättää itsellään oikeuden opetusohjelmassa ilmoitettujen tietojen muutoksiin. 

Ota yhteyttä

Tampere

 • Sähköposti: avoin.tau@tuni.fi
 • Puhelin: 02 945 202 00
 • Postiosoite: Avoin yliopisto-opetus, 33014 Tampereen yliopisto
 • Käyntiosoite: Keskustakampus, Yliopiston päärakennus, Kalevantie 4, A121
 • Avoinna: ma klo 10-16, ti-pe klo 10-14 

Seinäjoki

 • Sähköposti: avoin.tau@tuni.fi
 • Puhelin: 02 945 202 00 
 • Postiosoite: TAU/Avoin yliopisto-opetus, Seinäjoen yliopistokeskus, Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki
 • Käyntiosoite: Kampusranta 9 C, FRAMI, 2.krs
 • Avoinna: ma.pe 10-15

Pori

 • Sähköposti: avoin.tau@tuni.fi
 • Puhelin: 02 945 202 00 
 • Postiosoite: TAU/Avoin yliopisto-opetus, Seinäjoen yliopistokeskus, PL 181, 28101 PORI
 • Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 C, 3. krs.
 • Jos tarvitset henkilökohtaista palvelua, ota yhteyttä opiskelijapalveluun Tampereella.
Hervannan kampus

Hakuajat

Avoimen yliopisto-opetuksen hakuajat noudattavat opetusperiodeja. 

Hakuajat opetusperiodeille lukuvuonna 2018-2019:

 • 3. periodilla alkavat opintojaksot, haku päättyy su 23.12.2018
 • 4. periodilla alkavat opintojaksot, haku päättyy su 17.2.2019
 • kesäopinnot, hakuaika 1.4. - 5.5.2019

Hakuajat väyläopintoihin

Lyhyt väylä, 20-22 op:

Hakuaika kevään 2019 lyhyelle väylälle on 12.11. - 25.11.2018. Opinnot suoritetaan kevään 2019 aikana.

Pitkä väylä, 40 op:

Lukuvuonna 2018-2019 hakuaika on 1.8.2018 - 5.5.2019.

Väylän opintojaksoille haetaan periodi kerrallaan.

Väylä tekniikan maisteriohjelmiin (DI-väylä):

Hakuaika lukuvuoden 2019-2020 väyläopintoihin on 17.6. - 7.7.2019. Tekniikan maisteriohjelmiin johtavalle väylälle ja sen kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta.

Hakulomake

Tekniikan alan opintoihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeen kautta voi hakeutua myös lähes kaikille Hervannan kampuksen päiväopetuksen opintojaksoille. Voit tutustua tekniikan alan yleiseen opintotarjontaan opinto-oppaan kautta.

Tekniikan alan opintotarjonta

Avoimen yliopiston kautta voit hakeutua opiskelemaan tekniikan alan yksittäisiä opintojaksoja tai vaikka tiettyä aineopintokokonaisuutta.  Opetus on pääsääntöisesti teekkari- ja arkkitehtiopiskelijoille suunnattua normaalia päiväopetusta. Joitakin väyläopintojen kursseja voi olla tarjolla myös ilta-aikaan. Opintotarjontaan voit tutustua tekniikan alan opinto-oppaassa

Tekniikan alan kesäopinnot 2019

Hakuaika tekniikan alan kesäopintoihin on 1.4. - 5.5.2019. Tarjolla olevat kesäopinnot:

Opintojaksojen linkeistä näet opintojakson ja toteutuskertojen tiedot. Kesäajan opetus näkyy 5. periodin toteutuksen tiedoissa. Tarkat opetusajat päivittyvät kevään kuluessa.

Kesäopintojaksot ovat tiedekuntien tarjoamaa tutkinto-opiskelijoille suunnattua opetusta, johon myös avoimen yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua. Tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla, mikäli kurssien osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille POPissa.

Avoimen yliopiston opiskelijat hakeutuvat opintojaksoille avoimen sähköisen hakujärjestelmän kautta. Avoimen opiskelijoiden tulee varmistaa kesän toteutuksille pääsy ennen opintomaksun maksamista. 

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Kun hakemus avoimen yliopiston opiskelijaksi on käsitelty ja hyväksytty, hakija saa hakujärjestelmän kautta päätöksen hakemuksestaan: hyväksymiskirjeen, ilmoittautumislomakkeen ja ohjeita opiskelua varten.

Hyväksymiskirjeen saatuaan on opiskelijan ilmoittauduttava toimittamalla ilmoittautumislomake ja maksukuitti tai sen kopio Hervannan kampuksen opintotoimistoon. Ilmoittautumatta jättäminen tulkitaan opiskeluoikeudesta luopumiseksi. Hakemuksen opintojaksot tulee maksaa samalla kertaa. Tämän vuoksi on suositeltavaa hakea yhdellä hakemuksella yhden periodin opintojaksoille.

Varmista kielten ja arkkitehtuurin päiväopetukseen osallistuessasi, että opintojaksolla on tilaa ennen kuin maksat. Maksaessaan opintomaksun opiskelija sitoutuu osallistumaan opetukseen ja opintomaksuja ei voida palauttaa jälkikäteen.

Ota yhteyttä

Tekniikan alan avoimen yliopiston asioissa sinua auttavat Opintotoimiston opintosihteerit Kampusareenan 2. kerroksessa.

 • Sähköposti: avoin.tau@tuni.fi
 • Puhelin: avoimen yliopiston sihteeri p. 040 198 1490, Opintotoimisto p. 0294 520 200
 • Postiosoite: Tampereen yliopisto, Opintopalvelut/Avoin yliopisto, PL 1001, 33014 Tampereen yliopisto
 • Käyntiosoite: Tampereen yliopisto, Kampusareena, 2. krs., Korkeakoulunkatu 7, 33720 TAMPERE
 • Opintotoimisto on avoinna kesäaikana 2.5. - 2.8.2019 ma - pe klo 12-14

Muita yhteystietoja: