Avoimet korkeakouluopinnot – mitä ja kenelle?

Opetustarjontamme koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen yksittäisistä opintojaksoista tai opintokokonaisuuksista. Opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat vahvistaa ammatillista osaamistasi, lisätä tietojasi ja taitojasi, tai tavoitteenasi on myöhemmin hakea tutkinto-opiskelijaksi.  

Opintomaksu avoimessa on 15 €/opintopiste. Avoimessa opiskelet pääsääntöisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa samoissa ryhmissä, mutta joistakin opintojaksoista tai –kokonaisuuksista järjestetään avoimen omia ryhmiä. Pohjakoulutusvaatimusta ei ole, mutta osaan opintojaksoista vaaditaan etukäteisosaamista.  

Avointa opetusta järjestävät sekä Tampereen yliopisto että Tampereen ammattikorkeakoulu. Avoimen yliopiston ja avoimen AMKin koulutustarjonnan ja hakuohjeet löydät alta.