Hyppää pääsisältöön

Avaimia inklusiivisen yläkoulun arkeen

Tampereen yliopisto

Avaimia inklusiivisen yläkoulun arkeen

Koulutus tarjoaa erityisesti yläkoulukontekstissa työskenteleville opettajille tutkimukseen perustuvan koulutuskokonaisuuden (5 op).

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on inklusiivisen ajattelutavan vahvistaminen yläkoulun arjessa. Koulutus toteutetaan kuutena lähiopetuspäivänä, sekä omassa työyhteisössä toteutettavien oppimistehtävien ja verkkotehtävien avulla. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on tuottaa pedagogisia työkaluja yläkoulujen arkeen. 

Lähiopetustyöskentelyn lisäksi koulutukseen liittyy tehtäviä, jotka suoritetaan omassa työyhteisössä. Koko koulutuksen dokumentoinnissa hyödynnetään reflektiivistä oppimispäiväkirjaa. 

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan asiantuntijat sekä vierailevat kouluttajat vastaavat täydennyskoulutuksen opetuksesta.