Automaatiotekniikka
Tutkinto-ohjelma

Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikka

Automaatio ympäröi meitä kaikkialla

Työkaluja tulevaisuuden yhteiskunnan kehittämiseen automaation välinein.

Automaatiotekniikkaa sovelletaan laajasti tekniikassa ja taloudessa, ja automaation merkitys kasvaa koko ajan. Tampereen yliopiston automaatiotekniikan opinnot antavat sinulle työkalut ja osaamisen tulevaisuuden yhteiskunnan kehittämiseen automaation välinein.

Automaatiotekniikan diplomi-insinöörintutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella ja toteuttaa itsestään toimivia laitteita ja tehtaita sekä valita työhön parhaat menetelmät. Pystyt selvittämään monimutkaisten järjestelmien syy-seuraussuhteet ja etsimään ongelmiin ratkaisumalleja. Osaat matemaattista mallintamista, simulointia ja ohjelmointia.

Opintojen aikana teet projekti- ja ryhmätöitä, jotka syventävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojen osaamistasi.

Automaatiotekniikan DI-tutkinnon suorittaneena voit suuntautua käytännön insinöörityöhön tai alan tutkimukseen. Tampereen yliopistosta valmistuneilla on erittäin hyvät valmiudet työllistyä ja luoda uraa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Osan tutkinnostasi voit opiskella englanniksi tai vaihto-opiskelijana ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa.

Valittavanasi on viisi pääainetta:

  • Automaation tietotekniikka
  • Factory Automation and Industrial Informatics
  • Fluid Power Automation
  • Robotics
  • Systeemien hallinta

Sivuaineesi voit valita oman mielenkiintosi ja uratavoitteidesi mukaisesti.  Tampereen yliopistolla on Suomen ainoa vain automaatiotekniikkaan painottunut tutkinto-ohjelma. Opetus pohjautuu vahvasti tutkimusaloihin.

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Koulutustyyppi

Ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Osaamistavoitteet

Automaatiotekniikka on läsnä kodeissamme, autoissamme, tehtaissa, liikenteessä, itse asiassa kaikkialla missä nykypäivänä olemme ja liikumme. Automaatiolla hallitaan niin suuria tehtaita, kuin yksittäisiä laitteita ja ilman automaatiota koteihimme ei tulisi lämpöä, sähköä ja vettä. Robotit, autonomiset ajoneuvot ovat näkyvimpiä esimerkkejä automaatiosta. Automaatio onkin välttämättömyys, kun haluamme parantaa tuotteiden ja tuotannon laatua, tuottavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Automaatiotekniikan osaajana sinulla on työmahdollisuuksia kaikilla teollisuuden aloilla, koska automaatiotekniikan perusasioita sovelletaan laajasti tekniikan ja talouden eri aloilla.

Voit hakea automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelmaan, kun olet suorittanut tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon (esimerkiksi insinööri AMK) automaatiotekniikan alalta tai lähialalta.

Lisätietoja opetuskielistä

Automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa opetusta annetaan sekä englannin että suomen kielellä syventävien opintojen alan valinnasta riippuen. Myös diplomityön voit tehdä englanniksi.

Koulutuksen sisältö

Automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelman erityisiä vahvuuksia ovat poikkitieteisyys ja tiivis yhteistyö yritysmaailman kanssa. DI-tutkinto-ohjelmassa syvennät alemmassa korkeakoulututkinnossa hankkimaasi automaatiotekniikan osaamista.

DI-tutkinnon yhteiset opinnot täydentävät alalla tarvittavia matemaattista osaamista sekä kehittävät viestintä- ja yhteistyötaitoja. Syventävät opinnot antavat sinulle laajan ja syvällisen ymmärryksen valitusta alasta. Tutkinnon toisen kokonaisuuden saat valita vapaasti oman mielenkiintosi ja uratavoitteidesi mukaan.

Diplomityössäsi syvennät valitsemasi alan osaamistasi.

Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistasi ulkomailla tai JOO-opintoina muissa suomalaisissa yliopistoissa.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelman syventävät opintokokonaisuudet:

Automaation tietotekniikan

Automaation tietotekniikan pääaineessa opit kehittämään automaatiosovelluksia sekä tuotannon ohjaus- ja hallintaohjelmistoja. Opit yhdistämään sovellukset ja ohjelmistot tietoverkkojen avulla tuotantoa palveleviksi järjestelmiksi.

Opintojen jälkeen osaat toteuttaa ohjelmistopohjaisia automaatiojärjestelmiä, jotka ohjaavat tuotantoa tai yksittäisiä laitteita. Osaat kehittää teollisuuden hajautettuja, sulautettuja sekä reaaliaikaisia automaatiojärjestelmiä ja sovelluksia. Pystyt määrittelemään automaatiosovelluksia olio-, komponentti- ja sovelluspalvelupohjaisen mallinnuksen menetelmin. Kykenet myös hyödyntämään automaation ohjelmisto- ja tietoverkkotekniikan nopeasti uudistuvia toteutustekniikoita. Kokonaisuus vaatii hyvät ohjelmointitaidot, mutta voit syventää perustaitoja opintojen aikana.

Factory Automation and Industrial Informatics

The graduate with major in Factory Automation and Industrial Informatics can apply "system thinking" to: design, develop and integrate factory automation and information systems. You achieve skills to identify, model, program, control, optimize, validate, verify, orchestrate, choreograph and architect factory automation systems. Furthermore, you have acquired skills for integrating factory automation systems with building and energy automation systems in order to provide a holistic solution. You also gain deep knowledge about identification and applying standards and technologies to vertically and horizontally integrate industrial system components considering mechanical, electrical and information interfaces. Factory Automation and Industrial Informatics also gives developed skills for selecting and applying knowledge languages and associated standards to model systems and in order to achieve automated reasoning at runtime. The graduate has acquired knowledge in the field of industrial informatics in order to develop and manage large software-intensive automation systems. To be successful student in this major the you need to have good programming skills. There is also possible to deepen your programming skills during your studies.

Fluid Power Automation – Intelligent heavy machines

The Fluid Power Automation major provides knowledge and competences on automation of heavy-duty applications and fluid power. Number of automated and autonomous functions are increasing in mobile machines and they are becoming more and more like robots that can perform their task autonomously. Fluid power is widely used technology in industrial and mobile applications in which high force and torque are required; being essential technology in mobile machines such excavators, forest machines and loaders.

After completing the major, the student has knowledge on the key technologies of intelligent machines and student is able to use and apply key methods and tools in this area. The student is able to identify the development trends of mobile machines and to develop personal his/her competences in working life. After finishing the major, the student is able to plan and realize the functions and systems of the machines, incl. control algorithms, software and actuator implementations.

Robotics

Number of robots and autonomous systems are increasing rapidly in near future and robotization is changing our life at home and in work. Robots and autonomous systems will be utilized in every sector of industry and services and companies are investing heavily on research and development of robotics and its applications. We already have autonomous mines and ports where ore and containers are transported by autonomous vehicles ie. robots. Our factories are having more and more sophisticated robots for tedious, dangerous and precise work tasks. Different kind of assistance robots will in future help people in health care for example. This change requires competent people for research and development duties in the field of robotics.

The Robotics major offers basic skills and knowledge on robotics and their technology. Studies include fundamentals of robotics, control of robotics, sensing/perception systems for robotics and project work. To be successful in this major the you need to have good mathematical background and programming skills. After studies you are able to develop robot systems.

To be successful student in this major the you need to have good programming skills. There is also possible to deepen your programming skills during your studies.

Systeemien hallinta

Systeemien hallinnan kokonaisuus opettaa sinut laatimaan reaalimaailman järjestelmien malleja mittaustiedon perusteella, muodostamaan mallien avulla ennusteita järjestelmän tilan kehittymisestä ja laatimaan niiden avulla järjestelmien optimaalisia ohjausratkaisuja

Päätöksenteon elementtien ymmärtämisen pohjalta osaat määrittää järjestelmän toiminnalle realistiset toiminnalliset vaatimukset ja näiden vaatimusten pohjalta suunnitella tarkoituksen mukaiset tavat ohjata ja hallita järjestelmien toimintaa. Tarkastelutapa on sovellettavissa teollisiin tuotantojärjestelmiin, älykkäisiin liikkuviin koneisiin ja robotiikkaan, liiketoimintaprosesseihin, biologisiin järjestelmiin ja moniin muihin kohteisiin.

Opinnäytetyö

Diplomityö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä tieteellinen tutkielma, jossa annat työlläsi näytön siitä, että hän hallitset syventävien opintojesi ja sen alaan liittyvät kokonaisuudet ja työtavat, pystyt viestimään ja työskentelemään itsenäisesti. Työn suosituskesto on 6 kk täyspäiväistä työskentelyä.

Uramahdollisuudet

Tampereen yliopistolta valmistuneena voit sijoittua työelämässä monelle eri sektorille. Suurin osa valmistuneista siirtyy yrityselämän palvelukseen, mutta uravaihtoehtoja löytyy myös julkishallinnosta ja akateemiselta puolelta. Tampereen yliopistolla opiskelevat löytävätkin usein oman suuntautumisensa ja työllistyvät siten opiskeluaikaisten valintojen kautta. Mieluinen työpaikka aukeaa usein diplomityön tekemisen yhteydessä.

Automaatiotekniikan osaajilla on työmahdollisuuksia kaikilla teollisuuden aloilla, koska automaatiotekniikan perusasioita sovelletaan laajasti tekniikassa ja taloudessa. Automaatiotekniikalla ja sen osaajilla on merkittävä rooli nyt ja tulevaisuudessa, kun tavoitteena on yritysten ja yhteiskunnan raaka-aineiden ja energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen. Automaatiotekniikan diplomi-insinöörejä työskentelee esimerkiksi energiantuotannossa, puun ja metallijalostusteollisuudessa, koneiden ja laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Automaatiotekniikan diplomi-insinöörinä voit toimia tuotekehitysinsinöörinä, asiantuntijana, tutkijana tai johtotehtävissä eri teollisuuden aloilla.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen on vaihto-opintoja, harjoitustöiden tekemistä yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa, kieliopintoja ja harjoittelua ulkomailla. Tutusta tarkemmin Tampereen yliopiston kansainvälistymismahdollisuuksiin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tutkinto-ohjelma tekee laaja-alaisesti yhteistyötä teollisuuden kanssa harjoitustöiden, vierailuluentojen, diplomitöiden ja ekskursioiden muodossa. Valtaosa diplomitöistä tehdään myös yhteistyössä teollisuuden ja elinkeinoelämän kanssa.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi.

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.

 

Tutkimuksen painopisteet

Automaatiotekniikan tutkintoon keskeinen opetusta antava laboratorio on Automaatiotekniikan ja hydrauliikan laboratorio. Sen tutkimus painottuu digitaalihydrauliikaan, liikkuviin älykkäisiin työkoneisiin, etäoperointiin, liikkuvaan robotiikaan, teollisuuden säätöjärjestelmien IT-arkkitehtuureihin, järjestelmien mallinnukseen ja optimointiin, mittaukseen ja säätöön sekä teollisuusautomaatioon. Yksikkö on Euroopan suurin akateeminen hydrauliikan tutkimuslaitos.

Tutkimusyhteistyökumppanit ovat pääasiassa automaatio-, tieto- ja tietoliikennetekniikan, prosessi- ja metsäteollisuuden sekä hydrauliikan alan yrityksiä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Automaatiotekniikan DI-tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on mahdollisuus jatkaa opintoja ja tähdätä tekniikan tohtoriksi Teknisten tieteiden tohtoriohjelmassa.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
  • Haku soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille
  • Haku avoimen yliopiston DIväyläopintoja suorittaville

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tampereen yliopiston suomenkielisissä diplomi-insinöörin maisteriohjelmissa hakukelpoisia ovat:

- soveltuvan kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet
- ulkomaisessa korkeakoulussa 3-4-vuotisen soveltuvan Bachelor-tutkinnon suorittaneet tai Bachelor-tutkintoa vastaavan koulutuksen soveltuvalla alalla saaneet.
- soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
- opistoinsinöörin tutkinnon suorittaneet (Rakennustekniikka ja Johtaminen ja tietotekniikka, Pori)

Mikäli opiskelijalla ei pohjatutkinnon nimellisestä soveltuvuudesta huolimatta ole riittävää osaamispohjaa, voidaan hänen hakemuksensa tästä syystä hylätä.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tulee antaa oikeus hakea yliopistotasoisiin maisteriopintoihin asianomaisessa maassa.

Hakukelpoisuuden maisteriohjelmien valinnassa tuottaa alempi korkeakoulututkinto. Ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin, diplomi-insinöörin, arkkitehdin -tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto), tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon perusteella ei näin ollen voi hakea maisteriohjelmiin.

Poikkeus tähän on sellainen ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, esimerkiksi Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot tai ulkomaiset, ns. pitkän syklin mukaiset maisterintutkinnot.

Aiemmin suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ei estä hakemasta maisteriopintoihin, mutta valinnan perusteena käytetään alempaa korkeakoulututkintoa.

 

Valintatapajono 1: Soveltuvan korkeakoulututkinnon perusteella

DI-tutkintoon hyväksytään ensisijaisesti ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Toista ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia hyväksytään vain perustelluista syistä. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista.

Myös keväällä 2019, viimeistään 30.6.2019 valmistuvat hakijat, voivat tulla hyväksytyksi suomenkielisiin diplomi-insinöörin maisteriohjelmien hakukohteisiin. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien valinta tehdään ehdollisena hakuaikana toimitetun opintosuoriteotteen tietojen ja tilanteen (keskiarvo) perusteella. Jos tutkintotodistuksen lopullinen keskiarvo jää alle hakukohteeseen samalla valintakierroksella alimman ei ehdollisena hyväksytyn keskiarvon, valintapäätös perutaan.

Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi hyväksytyn suorittavan täydentäviä opintoja tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot määritellään tapauskohtaisesti. Täydentäviä opintoja voidaan edellyttää enintään noin yhden vuoden opintoja vastaava määrä (enintään 60 opintopistettä).

Tampereen yliopiston diplomi-insinöörinkoulutuksen maisterihaussa soveltuvien pohjatutkintojen taso, ala sekä vaadittava vähimmäiskeskiarvo tutkinto-ohjelmittain:

DI-tutkinto-ohjelma

Soveltuvien pohjatutkintojen tasot

Soveltuvien pohjatutkintojen alat

Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK)

Opintojen keskiarvo vähintään, yliopistotutkinnot

Automaatiotekniikka

TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan korkeakoulututkinto

Automaatiotekniikka, automaatiota soveltava ala

3,0/5 tai 2,0/3

3,0/5 tai 2,0/3

 

Valintatapajono 2: Avoimen yliopiston tekniikan alan väyläopintoja suorittaneille (DI-väylä)

Tampereen yliopiston DI-väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta (tarkastetaan ennen väylälle hyväksymistä). DI-väylän opintojen perusteella hakevat voivat hakea vain siihen hakukohteeseen, jonka mukaan he suorittavat opintoja avoimen yliopiston DI-väylällä.

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta diplomi-insinöörikoulutukseen Tampereen yliopistossa tai Tampereen yliopiston yhteistutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Väylän laajuus on 20-30 opintopistettä hakukohteesta riippuen, vaadittavat opintojaksot on suoritettava yhden lukuvuoden aikana. Lukuvuotena 2018-2019 väylää suorittavien suoritukset otetaan huomioon koko lukuvuoden osalta eli päätös tutkinto-opiskelijaksi ottamisesta tehdään viimeistään, kun suoritukset kaikista 31.7.2019 mennessä suoritetuista opinnoista on tehtynä.

Opintosuoritusotetta Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa vaan suorituksen tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Pisteytys

Valintatapajono 1: Valinta soveltuvan korkeakoulututkinnon perusteella

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella. Valintapisteet lasketaan vähimmäisvaatimukset täyttävistä hakemuksista. Hakemusten pisteyttämistä varten hakijat laitetaan taustatutkinnon mukaisiin ryhmiin.

Automaatiotekniikan hakukohteessa hakemukset pisteytetään seuraavasti:

Pohjatutkinnon opintopisteillä painotettu keskiarvo 10-20 pistettä

Soveltuvat yliopistotasoiset matematiikan opinnot 0 tai 10 pistettä

Yhteensä enintään 30 pistettä

Opintojen keskiarvo huomioidaan pyöristämättömänä, eikä siihen lasketa mukaan lopputyötä. Vain kurssit, joista on numeroarvosana, otetaan huomioon keskiarvon laskennassa.

Diplomi-insinöörinkoulutuksen opiskelijavalintakriteerit maisterihaussa muuttuvat aikaisempaan verrattuna.

Uusi valintapisteytys kannustaa diplomi-insinöörikoulutuksesta kiinnostuneita täydentämään osaamistaan erityisesti matematiikan osalta yliopistotasoisella matematiikan opintojaksolla*, joka on mahdollista suorittaa Tampere3 korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelun kautta tai avoimen yliopiston kautta. Yliopistotasoisen matematiikan suorituksesta saa lisäpisteitä opiskelijavalinnassa jo 2019 kevään opiskelijavalinnassa.

Opintojakson *MAT-04600 Insinöörimatematiikka 123 suoritanut hakija saa 10 valintapistettä http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Matematiikka/MAT-04600.html

Yliopistotasoisen matematiikan suoritukseksi voidaan hyväksyä myös muita vastaavia opintoja. Lisätietoja soveltuvista suorituksista Tampereen yliopiston Hakijapalveluista (hakijapalvelut.tau@tuni.fi).

 

Valintatapajono 2: Avoimen yliopiston tekniikan alan väyläopintoja suorittaneille (DI-väylä)

Avoimen yliopiston väyläopintoja suorittaneita hyväksytään DI-väylän valintaperusteiden mukaisesti. Hakemuksia ei pisteytetä.

Hakumenettely

Valintatapajono 1: Valinta soveltuvan korkeakoulututkinnon perusteella

Lisätietoa hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/maisteri-ja-yamk/nain-haet-maisteri-ja-yamk-ohjelmiin. Tutustu sivustoon ja ohjeistukseen huolellisesti.

 

Valintatapajono 2: Avoimen yliopiston tekniikan alan väyläopintoja suorittaneille (DI-väylä)

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylällä opiskeleville lähetetään sähköpostilla ohjeet hakemiseen liittyen ennen hakuajan alkamista.

 

Jos sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, ole ystävällisesti yhteydessä hakijapalvelut.tau@tuni.fi

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.