Työkaluja brändin luomisesta viestintästrategian suunnitteluun ja viestinnän kansainväliseen kehittämiseen.
Avoin AMK

Asiantuntijaviestijänä toimiminen ja kehittyminen, 30 op

Oletko viestintäalalle haluava tai siellä jo ensiaskeleesi ottanut?

Haluatko oppia ja kehittää viestintätaitojasi ajankohtaisiksi sekä toimimaan erilaisissa viestintätilanteissa?
Entä kiinnostaako sinua brändin rakentaminen ja kehittäminen yrityksen liiketoimintaa tukevaksi?
Tämä avoimen AMKin kokonaisuus tarjoaa työkaluja aktiiviseen ja osallistavaan viestitään sekä brändin rakentamiseen unohtamatta yrityksen identiteetin kirkastamista.

Asiantuntijaviestintä-koulutuksen kokonaisuudessa:

  • tutustut viestinnän eri keinoihin, medioihin sekä kavaviin.
  • tutustun edentiteetin rakentamiseen sekä sen jalkautumiseen viestinnässä.
  • opit rakentamaan yrityksen brändin liiketoimintaa tukevaksi.
  • perehdyt kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteisiin ja opit sen merkityksestä yksilöiden, organisaatioiden ja johtamisen ymmärtämisessä.
  • opit suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtuman tai kampanjan ja huolehtimaan sekä siihen liittyvästä viestinnästä, että tapahtuman järjestämiseen liittyvistä käytännön asioista.
  • opit, kuinka voit konsultoimalla auttaa rakentamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuehdotuksia eri organisaatioiden haasteisiin. Opit myös esittämään ratkaisusi ammattimaisesti ja vakuuttavasti.
  • harjaannut käyttämään erilaisia tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita viestinnällisiä keinoja, joiden avulla voit luoda ammatillisia suhteita ja operoida eri verkostoissa.

Koska kokonaisuus on avoimen AMKin opintoja, olet tervetullut mukaan pohjakoulutuksestasi ja -kokemuksestasi riippumatta.