Hyppää pääsisältöön
Alajaajaft

Asiantuntijafysioterapeutin opinnot, jakso 2: Alaselkä- ja alaraajapotilaiden suoravastaanottotoiminnan toteuttaminen julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä työterveyshuollossa

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

10 opintopistettä

Toteutusaika

23.10.2023 - maaliskuu 2024

Hakuaika

1.5.2023-25.9.2023

Hinta

1840 € (sis. ALV 24 %)

Kampus

TAMK Pääkampus

Kaupunki

Tampere

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Lähiopetuksen ajankohta

Päivä

Opintojen taso

Muut opinnot

Suoravastaanottotoiminta mahdollistaa asiakkaan fysioterapian ilman lääkärikontaktia!

Tuki- ja liikuntaelinsairausten parissa työskenteleville fysioterapeuteille suunnattu koulutus mahdollistaa fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan.

Suomen perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja yksityissektorin asiakkaista neljänneksellä on tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. Suoravastaanottotoiminnan avulla heidät voidaan ohjata suoraan fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärikontaktia. Fysioterapeuttien tule-suoravastaanottotoiminta on terveydenhuoltolain ja uuden sote-uudistuksen tavoitteiden mukainen tapa toimia.

Vuoden 2022 alusta myös työterveyshuollossa työskentelevän fysioterapeutin vastaanotolle voi tulla asiakas suoraan ilman lääkärin tai hoitajan ohjausta. Tätä varten työfysioterapeutin tulee suorittaa täydennyskoulutus. 

Asiantuntijafysiotetapeutin opinnot, jakso 2 mahdollistaa suoravastaanottotoiminnan alaselkä- ja alaraajapotilaiden kanssa. Opinnot soveltuvat julkisella, yksityissektorilla ja työterveyshuollossa työskenteleville fysioterapeuteille. Koulutuksessa huomioidaan Suomen Fysioterapeuttien suositus fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnasta. 

"On sekä kansantaloudellisesti että yksilön kannalta edullista, että tule-asiakkaat saavat mahdollisimman varhain asiantuntevaa ja osuvaa ohjausta ongelmiinsa."

Lue Marja-Leena Lähteenmäen ja Pirjo-Riitta Leppäsen artikkeli aiheesta

Kohderyhmä

Asiantuntijafysioterapeutin opintoihin voivat hakea fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on vähintään yhden vuoden työkokemus fysioterapeutin tehtävissä. Koulutus mahdollistaa fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan.
Voit hakea opintoihin, jos työskentelet perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, työterveyshuollossa ja yksityissektorilla siten, että sinun on mahdollista harjoitella koulutukseen sisältyvää asiakas- ja potilastyötä.

Ohjelma

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opetusmuotoina ovat luennot, käytännön harjoitustunnit, kirjallisuuteen tutustuminen sekä case- ja oppimistehtävät. Opiskelijan kokonaistyömäärä on noin 270 h.
Koulutuksen lähipäivät ovat:

  • 23.-24.10.
  • 20.-21.11.
  • 11.-12.12.2023

Loput päivät sovitaan koulutuksen alkaessa. Koulutukseen sisältyy 10 lähipäivää. 

Asiantuntijafysioterapeutin opintojen tavoitteet

Perustiedot
•    tuntee anatomiaa, patofysiologiaa, patoanatomiaa ja biomekaniikkaa alaselkä- ja alaraajapotilaan fysioterapian selvittämiseksi
Fysioterapeuttinen tutkiminen
•    tuntee biopsykososiaalisen lähestymistavan potilaan fysioterapiassa
•    hallitsee kliinisen päättelyn fysioterapeuttisen anamneesin teon ja potilaan kliinisen tutkimisen, testaamisen ja erotusdiagnostiikan yhteydessä
•    tuntee lantion alueen, alaselkä- ja alaraajaongelmien toiminnalliset ongelmat
•    osaa tehdä asiantuntemuksensa pohjalta toiminta- ja liikkumiskyvyn arvioinnin
•    tuntee yleisimpien akuuttien ja kroonisten alaselkä- ja alaraajojen alueen tuki- ja liikuntaelinongelmien oirekuvan
•    oppii tuntemaan moniongelmaisen potilaan työ- ja toimintakyvyttömyyden uhan

Fysioterapiadiagnoosi, fysioterapian suunnittelu, toteutus ja arviointi
•    tunnistaa, arvioi ja tekee johtopäätöksiä potilaan terveydentilasta ja sairauden vakavuusasteesta
•    osaa erotusdiagnostiikan mukaisen fysioterapian tarpeen arvioinnin
•    hallitse potilasinformaation ja ohjauksen aihealueen mukaisissa kiputiloissa
•    osaa suunnitella ja toteuttaa arvioinnin ja näytön perusteella yksilöllisen lantionalueen, alaselkä- ja alaraajaongelmaisen potilaan kivunhoidon ja fysioterapian terapeuttisen harjoittelun erilaisin menetelmin

Yhteistyö
•    tietää alaselkä-, lantio ja alaraajaongelmiin sopivat objektiiviset tutkimismenetelmät
•    kykenee joustavaan moniammatilliseen yhteistyöhön lääkärin kanssa mm. yleissairauksiin ja objektiivisiin tutkimuksiin liittyvissä kysymyksissä (esim. kuvantaminen, hoidon porrastus)
•    tuntee terveydenhuoltojärjestelmän eri portaiden roolin ja hoitoketjut
•    tietää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja avoterveydenhuollon lähetekäytännön
•    tunnistaa oman osaamisensa rajoitukset ja konsultoi muita ammattihenkilöitä tarvittaessa
•    osaa ohjata jatkotutkimuksia ja hoitoa vaativat potilaat eteenpäin

Lääkeaineoppi ja lääkehoito
•    hallitsee perustason kipulääkkeiden kliinisen farmakologian ja lääkeainetoksikologian perusteet ja kykenee soveltamaan tätä tietoutta työssään
•    tunnistaa ja ennakoi lääkehoidon ongelmatilanteita ja riskejä

Sairauslomat
•    osaa arvioida sairauslomien ja jatkohoidon tarpeen

Kirjaaminen
•    osaa dokumentoida anamneesiin, kliinisiin löydöksiin ja fysioterapiadiagnoosiin perustuvan päätöksenteon ja jatkotoimenpiteet

Koulutuksen sisällöt

Potilaan alaselkä- ja alaraajaongelmien tutkiminen bio-psyko-sosiaalinen näkökulma huomioiden:
•    anatomia ja biomekaniikka lanneselän ja alaraajan ongelmissa
•    lanneselän degeneratiiviset muutokset, kliininen luokittelu
•    alaselkäkipujen toiminnallinen luokittelu ja fysioterapian keinot
•    krooninen alaselkäkipu ja lääkehoito
•    lantiorenkaan ja lonkan alueen biomekaniikka ja kliiniset tautitilat
•    lantiorenkaan ja alaraajan toiminnallinen tutkiminen ja fysioterapian keinot
•    alaselkäkivun yhteydet lantionpohjan ongelmiin ja seksuaalisiin toimintahäiriöihin
•    toiminnalliset alaraajaongelmat ja fysioterapian keinot
•    neurogeeniset alaraajaongelmat ja fysioterapian keinot

Kouluttajat

Maarit Keskinen, TAMK, OMT-fysioterapeutti
p. 040 663 0396 | maarit.keskinen [at] tuni.fi

Lotta Kuusinen, fysiatri

Tarvittaessa koulutuksessa vierailee myös muita asiantuntijaluennoitsijoita.