Täydennyskoulutus

Asiantuntijafysioterapeutin opinnot: Jakso 1: Niska-, yläraaja- ja rintarankapotilaan suoravastaanottotoiminnan toteuttaminen

Opintojen laajuus

10 op

Toteutusaika

Syksy 2019

Kampus

TAMK pääkampus

Kaupunki

Ilmoittautuminen alkaa

Hinta

1840 € (sis. ALV 24 %)

Järjestävä yksikkö

TAMK EDU

Kuvaus

Asiantuntijafysioterapeutin opinnot: Tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikka, erotusdiagnostiikka ja fysioterapia

Jakso 1: Niska-, yläraaja- ja rintarankapotilaan suoravastaanottotoiminnan toteuttaminen

Viitekehyksenä ICF ja GAS

Perustiedot

 • tietää anatomiaa, patofysiologiaa ja patoanatomiaa niska-yläraajan ja rintarangan tuleongelmien selvittämiseksi

Fysioterapeuttinen tutkiminen

 • hallitsee fysioterapeuttisen anamneesin teon ja potilaan kliinisen tutkimisen
 • osaa tehdä asiantuntemuksensa pohjalta toiminta- ja liikuntakyvyn arvioinnin
 • tuntee niska- yläraajan- ja rintarangan alueen toiminnalliset ongelmat
 • tuntee yleisimpien akuuttien ja kroonisten niska-yläraajaongelmien ja rintarangan alueen ongelmien oirekuvan
 • hallitsee niska-yläraajan ja rintarangan oireiden kliinisen tutkimisen, testaamisen ja erotusdiagnostiikan (sis. -tietää niska-yläraaja- ja rintarankapotilaan objektiiviset tutkimismenetelmät)

Fysioterapiadiagnoosi, fysioterapian suunnittelu, toteutus ja arviointi

 • tunnistaa, arvioi ja tekee johtopäätöksiä potilaan terveydentilasta ja sairauden vakavuusasteesta
 • osaa erotusdiagnostiikan mukaisen fysioterapian tarpeen arvioinnin
 • osaa suunnitella ja toteuttaa arvioinnin perusteella yksilöllisen niska- yläraaja- ja rintarankapotilaan fysioterapian

Yhteistyö

 • kykenee joustavaan moniammatilliseen yhteistyöhön (sisältäen kuvantamisen, hoidon porrastuksen)
 • tietää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja avoterveydenhuollon lähetekäytännön
 • tunnistaa oman osaamisensa rajoitukset ja konsultoi muita ammattihenkilöitä tarvittaessa
 • osaa ohjata jatkotutkimuksia ja hoitoa vaativat potilaat eteenpäin

Lääkeaineoppi ja lääkehoito

 • hallitsee perustason kipulääkkeiden farmakologian ja lääkeainetoksikologian perusteet ja kykenee soveltamaan niitä työssään
 • tunnistaa ja ennakoi lääkehoidon ongelmatilanteita ja riskejä 

Sairauslomat

 • osaa arvioida sairauslomien ja jatkohoidon tarpeen 

Kirjaaminen

 • osaa dokumentoida anamneesiin, kliinisiin löydöksiin ja fysioterapiadiagnoosiin perustuvan päätöksenteon ja jatkotoimenpiteet

Huom. Koulutuksesta on myös Jakso II, alaselkä- ja alaraajapotilaiden suoravastaanottotoiminnan toteuttaminen.

Kohderyhmä

Asiantuntijafysioterapeutin opintoihin voivat hakea fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus fysioterapeutin tehtävissä. Koulutus mahdollistaa fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan. 
Opiskelija työskentelee perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai työterveyshuollossa siten, että hänen on mahdollista harjoitella koulutukseen sisältyvää asiakas- ja potilastyötä. Opinnot soveltuvat myös yksityissektorilla työskenteleville fysioterapeuteille.

Ohjelma

Alustavasti syyskuu - joulukuu 2019

Lähipäivät tarkentuvat alkuvuodesta 2019.

Koulutus sisältää 10 lähipäivää, klo 8.30.-16.00.

Lisätietoa

Artikkeli koulutuksesta

Blogikirjoitus koulutuksesta

Kouluttaja

Lotta Kuusinen, fysiatri
Maarit Keskinen, OMT-fysioterapeutti
ja tarvittaessa muita asiantuntijaluennoitsijoita

 

Hinta

1840 € (sis. alv 24%), hinta sisältää koulutuksen ja ohjatun harjoittelun sekä todistuksen.

Koulutuksen voi maksaa osissa (yhtä monessa kuin koulutus on kuukausissa) tai voi olla useampi maksaja eli osa työnantaja ja osa itse. Kurssikutsun yhteydessä kysytään vielä laskutuksesta tarkemmin.

 

Muuta

Koulutukseen kuuluu anatomian ja  farmakologian osaamisen kartoitus.
Koulutus tavoitteena on saavuttaa ensisijaisesti perusterveydenhuollon fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnassa tarvittavia valmiuksia.
Koulutuksen sisältö on suunniteltu yhteistyössä perusterveydenhuollon ja eri-koissairaanhoidon asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta

Maarit Keskinen
p. 040 663 0396 | maarit.keskinen@tamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta

Sirpa Nurminen, asiakkuuspäällikkö
p. 040 829 0360  | sirpa.nurminen@tamk.fi

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen voi kysellä vapaita paikkoja.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittautuminen alkaa 1.2.2019.