Asiakas- ja palveluohjaus
Erikoistumiskoulutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Sosiaali- ja terveysaloilla monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön tarpeet kasvavat koko ajan ja alan verkostoissa toimimisen tärkeys korostuu.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa pyritään antamaan opiskelijoille kattava kuva sosiaali- ja terveydenhuollon integroiduista palveluista sekä asiakkaiden elämäntilanteiden laaja-alaisesta ja kokonaisvaltaisesta käsittelystä. Koulutus pyrkii syventämään asiakasymmäryksen taitoja sekä käsittelemään työn vaikutuksia, vaikuttavuutta sekä taloudellisia aspekteja kattavasti.

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä seuraavien ammattikorkeakoulujen kanssa:
Arcada, Centria, Diak, HAMK, JAMK, KAMK, Karelia, LAMK, Lapin AMK, Laurea, Metropolia, Novia, OAMK, Saimaan ammattikorkeakoulu, SAMK, Savonia, SeAMK, TAMK, Turun AMK, VAMK ja XAMK.

”Ilman verkostoja ei voi tarjota asiakkailleen parasta mahdollista tukea”
Lue Heli Palosen opiskelijatarina
– Palveluohjaaja kulkee tarvittavan ajan asiakkaan rinnalla, asiakasta kuunnellen ja hänen yksilöllisiä tarpeitaan, voimavarojaan ja vahvuuksiaan tukien, kirjoittavat koulutuksessa opiskelleet Heli Palonen, Katariina Ristimäki, Milla Ahola ja Sanna-Maria Anttila
Lue koko blogiteksti

Lisää erikoistumiskoulutuksia