Hyppää pääsisältöön
Koulutus antaa valmiuksia toimia perioperatiivisena sairaanhoitajana leikkaus-, anestesia- ja päiväkirurgisissa yksiköissä.

Anestesia- ja leikkauspotilaan hoitotyön opintoja, 12 op

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

12 opintopistettä

Toteutusaika

17.8.2023-30.11.2023

Hakuaika

2.5.2023-31.5.2023

Hinta

120 €

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Opetusmenetelmät

Etäopetus, Lähiopetus

Opintojen taso

AMK-opinnot

Koulutus antaa valmiuksia toimia perioperatiivisena sairaanhoitajana leikkaus-, anestesia- ja päiväkirurgisissa yksiköissä. Teoriaopetuksen lisäksi kliinisiä taitoja opiskellaan koulutuksessa käytännönläheisesti harjoitusten ja simulaatioiden avulla. Opinnot kuuluvat TAMKin sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan.

Koulutus on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, ensihoitajille ja kätilöille. Voit ilmoittautua koulutukseen myös, jos olet yllä mainittujen tutkintojen opiskelija ja sinulla on opintoja suoritettuna 135 opintopistettä tai enemmän.

Teoriaopetus ja orientaatio järjestetään etäopetuksena, orientoiva harjoittelu lähiopetuksena TAMKin pääkampuksella ja Taitokeskuksessa.

Koulutukseen otetaan 21 osallistujaa (7 opiskelijaa / pienryhmä). Pienryhmäjako tehdään koulutuksen alettua.

Sisältö

  • Leikkauspotilaan hoitotyö, 4 opintopistettä
  • Leikkaushoitotyön orientoiva harjoittelu, 1 opintopiste
  • Anestesiapotilaan hoitotyö, 4 opintopistettä
  • Anestesiahoitotyön orientoiva harjoittelu, 1 opintopiste
  • Simulaatio, 2 opintopistettä

Perioperatiivisiin opintoihin kuuluu olennaisena osana kliinisten taitojen opiskelu. Kliinisiä taitoja opiskellaan ohjattuna orientoivan harjoittelun tunneilla, jonka jälkeen osaamista laajennetaan simulaatioiden avulla. Opintoihin ei kuulu työelämäharjoittelua, mutta hakeutumista työelämäharjoitteluun kannustetaan esim. työn kierron avulla.

Aikataulu
Leikkaushoitotyön opetus etäopetuksena
17.8 klo 12.30–15.45
24.8 klo 9.15–11.45
31.8 klo 12.30–15.45
7.9 klo 9.15–11.45
14.9 klo 12.30–15.45
21.9 klo 9.15–11.45

Anestesiahoitotyön opetus etäopetuksena
17.8. klo 9.15–11.45
24.8 klo 12.30–15.45
31.8 klo 9.15–11.45
7.9 klo 12.30–15.45
14.9 klo 9.15–11.45
21.9 klo 12.30–15.45

Orientoivat harjoittelut TAMKin pääkampuksella tai Taitokeskuksessa
5.10, 12.10 ja 23.10 klo 8.30–15.45
Simulaatiot Taitokeskuksessa
1.11 ja 2.11 klo 8.30–15.45

Lisätietoja koulutuksesta
Kristiina Vähämaa, lehtori
p. 050 337 6809 | kristiina.vahamaa [at] tuni.fi

Maaret Salminen, lehtori
p.040 668 5628 | maaret.p.salminen [at] tuni.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta
avoinamk [at] tuni.fi