Aivoterveyden edistämisen erikoistumiskoulutus
Erikoistumiskoulutus

Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus

Opintojen laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

7.10.2021-20.5.2022. Voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja 7.9.2021 asti.

Hakuaika

-

Hinta

1500 €

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Tunnetko jo aivoterveyden teemat?

Aivoterveyden edistäminen eri elämänkaaren vaiheissa on tärkeä osa hyvinvointia. Aivoterveyden kysymykset ovat keskeisiä niin esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, työterveydessä kuin ikäihmisten palveluissakin.

Aivoterveydellä tarkoitetaan laaja-alaisesti aivojen hyvinvointia. Se on ihmisen toimintakykyisyyden perusta, joka vaatii kaikkein monimutkaisinta eri aivojen osien yhteistoimintaa. Entistä useammalle myös työelämä koostuu entistä enemmän kognitiivisesti vaativasta aivotyöstä, mikä nostaa kognitiivisen ergonomian kysymykset entistä tärkeämpään rooliin.

Aivoterveyttä edistävät hoito- ja palveluprosessit vaativat onnistunutta monialaista yhteistyötä. Asiakkaat ovat hyvinvointipalveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa vielä hyödyntämätön resurssi. Aivoterveysosaaminen vaatii yhä moniulotteisempaa osaamista ja palvelurakenteiden tuntemista. Myös uusimman neurologisen tiedon, teknologian, kulttuurin ja taiteen hyödyntäminen aivoterveyden edistämisessä ovat osaamisalueita, joihin perehdymme erikoistumiskoulutuksessa.

Aivoterveyden erikoistumiskoulutuksen teemoja voi soveltaa moneen konteksiin. Edellisen toteutuksen osallistujat ovat hyödyntäneet koulutuksessa saamaansa osaamista esimerkiksi:

  • ikäihmisten palveluasumisen yksikön arjen kehittämisessä
  • lasten aivokehityksen tukemisessa
  • päihde- ja peliriippuvaisten asiakkaiden kuntoutuksessa
  • taiteellisissa työpajoissa
  • oman ja työyhteisön toimintakulttuurin kehittämisessä – myös omasta aivoterveydestä on tärkeää huolehtia! 

Ota meihin yhteyttä

Tarinoita aivoterveyden koulutuksesta:

Lisää sosiaali- ja terveysalan koulutuksia: