Aivoterveyden edistäminen -kuva
Erikoistumiskoulutus

Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus

Aivoterveyden edistäminen -kuva

Aivoterveyden edistäminen

Tarve aivoterveyden edistämisen, hoidon ja kuntoutuksen monialaisille osaajille lisääntyy erityisesti väestön ikääntyessä sekä sydän- ja verisuonisairauksien ja muistisairauksien yleistyessä. Aivoterveyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa on tärkeää jatkuen koko elämän ajan.

Aivoterveydellä tarkoitetaan laaja-alaisesti aivojen hyvinvointia. Se on ihmisen toimintakykyisyyden perusta, joka vaatii kaikkein monimutkaisinta eri aivojen osien yhteistoimintaa. Entistä useammalle myös työelämä koostuu entistä enemmän kognitiivisesti vaativasta aivotyöstä, mikä nostaa kognitiivisen ergonomian kysymykset entistä tärkeämpään rooliin.

Aivoterveyttä edistävät hoito- ja palveluprosessit vaativat onnistunutta monialaista yhteistyötä. Asiakkaat ovat hyvinvointipalveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa vielä hyödyntämätön resurssi. Aivoterveysosaaminen vaatii yhä moniulotteisempaa osaamista ja palvelurakenteiden tuntemista. Myös uusimman neurologisen tiedon, teknologian, kulttuurin ja taiteen hyödyntäminen aivoterveyden edistämisessä ovat osaamisalueita, joihin perehdymme erikoistumiskoulutuksessa.

Tarinoita aivoterveyden koulutuksesta:

Ota meihin yhteyttä

Lisää erikoistumiskoulutuksia