Henkilöprofiili

Timo Liljamo

yliopisto-opettaja, Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät
Rakennetun ympäristön tiedekunta
| Sub unit: Rakennustekniikka
Timo Liljamo

Osaamisalueiden kuvaus

Tieliikenteen automaation (automaattiauto, robottiauto), liikkumispalveluiden (MaaS) ja sähköistymisen potentiaali ja vaikutukset ihmisten liikkumiseen ja tavarankuljetukseen nykyhetkessä ja tulevaisuudessa.