Henkilöprofiili

Tiina Airaksinen

yliopisto-opettaja, Tieteellinen kirjoittaminen
Puheviestintä ja tieteellinen kirjoittaminen | Kielikeskus
Tampereen yliopisto