Tietotekniikkapalveluiden ylläpitosääntö

1 Soveltamisala

2 Hallinnoija

3 Toimintaperiaatteet

4 Toimintakäytännöt

5 Muita määräyksiä