Henkilöprofiili

Tero Juuti

Tenure track -professori, Liiketoimintalähtöinen Tuotekehitys
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
| Sub unit: Automaatio- ja konetekniikka

Työtehtävät

+Ainutlaatuisen tutkimus- ja opetustiimin johtaminen

+Huippuluokan tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi muunneltavien tuotteiden ja suunnittelutieteiden ainedidaktiikan alueilla.

+Maailmanluokan suunnittelukykyjen kasvattaja liiketoimintalähtöisen tuotekehityksen kentässä.

+Rikastavat transformaatiohankkeet teollisuuden ja julkisten toimijoiden kanssa.

Osaamisalueiden kuvaus

Tuotekehityksessä toimitaan yhtaikaa monien, erityyppisten ilmiöiden kentässä. Arvoatuottavia tuotteita kehitetään teknologioiden, luonnonlakien, osaamisen ja toimittajaverkoston affordanssien puitteissa. Samalla muutoksia tapahtuu sekä liiketoimintakentässä, yrityksessä että arkipäivän tilanteissa. Liiketoimintalähtöinen tuotekehitys pyrkii vastaamaan teollisuuden tuotekehityshaasteisiin jo nyt moduloinnin, konfiguroinnin ja virtausajattelun avulla. Tutkimustiimimme on osa johtavaa, pohjoismaista tutkimusyhteisöä moduloinnin alueella.

Suunnittelutieteen oppimisessa merkittävin didaktinen haaste on opettaa emergenttejä suunnitteluprosesseja valitsematta opetettavaa prosessia. Tällä hetkellä tunnetut prosessit ja menetelmät vastaavat hädin tuskin nykyisiin suunnitteluhaasteisiin saatikka tuleviin, vielä ennakoimattomiin tilanteisiin. Tässä tutkimustiimissä haetaan ratkaisuja Engineering Education - kentälle.