Henkilöprofiili

Taru Lehtinen

väitöskirjatutkija
Rakennetun ympäristön tiedekunta
| Sub unit: Arkkitehtuuri

Oma esittely

Taru Lehtinen (o.s. Lindberg) on asuntosuunnittelun opettaja ja tohtorikoulutettava Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksikössä. 

Erityisenä kiinnostuksenani on tutkia ja edistää ekologista kestävyyttä arkkitehtuurin tilasuunnittelullisten keinojen sekä rakennusten käyttöön liittyvien tekijöiden kautta asuntosuunnittelussa. Ekologisella kestävyydellä tarkoitan energiatehokkuutta sekä käytönaikaista hiilijalanjälkeä laadulliset tekijät, kuten viihtyisyys ja asukkaiden hyvinvointi huomioiden. Asuntosuunnittelun opettajana pyrin työskentelemään interaktiivisesti opiskelijoiden kanssa ja jakaa siten ajankohtaista tutkimustietoa.