Henkilöprofiili

Tapio Kaasalainen

väitöskirjatutkija
Rakennetun ympäristön tiedekunta
| Sub unit: Arkkitehtuuri
Tapio Kaasalainen

Oma esittely

Toimin Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksikössä asuntosuunnittelun opettajana, minkä lisäksi suoritan tekniikan tohtorin tutkintoa. Tutkimukseni keskittyy nykyisiin ja tuleviin väestön ikääntymisen asuntosuunnittelulle aiheuttamiin haasteisiin. Ensisijainen näkökulma aiheeseen on erilaiset korjausrakentamisen ratkaisut, kattaen laajan skaalan aiheita huonetason esteettömyysparannuksista tehostetun palveluasumisen suunnitteluun. Tutkimuksen ylätason tavoitteena on edistää rakennuskannan kestävää hyödyntämistä mahdollistamalla asuinympäristöjen pitkäikäisyys ja monipuolisuus.