Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivujen saavutettavuusseloste

Saavutettavuusselosteen julkaisupäivämäärä: 16.1.2020
Organisaation nimi: Tampereen korkeakouluyhteisö
Verkko-osoite/sovelluksen nimi: www.tuni.fi
Digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Annanpura Oy
Tämä seloste on laadittu Annanpuran saavutettavuusarvion perusteella ja sitä täydennetään sitä mukaan kun havaittuja virheitä on korjattu.
Digipalvelu täyttää osittain kriittiset A & AA-vaatimukset

Digipalvelussa on seuraavaa sisältöä, joka ei ole saavutettavaa

Palvelussa on tiedostoja, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia

PDF-lomake tai pdf-tiedosto ei ole saavutettava ruudunlukuohjelmalla.

WCAG2: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mukaan lukien lomake-elementit, linkit ja skriptien tuottamat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti; ja tieto näiden muutoksista on asiakasohjelmien saatavissa, mukaan lukien avustavat teknologiat. (Taso A)
WCAG2: 2.4.3 Fokusjärjestys: Jos verkkosivu voidaan navigoida järjestyksessä ja navigointijärjestykset vaikuttavat merkitykseen tai toimintoon, fokusoitavissa olevat komponentit vastaanottavat fokuksen merkityksen ja toimivuuden säilyttävässä järjestyksessä. (Taso A)

Videoleikkeisiin liittyvät ongelmat

Videoleikkeen kehyksessä on linkkejä, jotka avautuvat uuteen välilehteen, mutta tästä ei kerrota käyttäjälle linkin yhteydessä. Videokehys sisältää myös HTML-otsikoita, jotka eivät vastaa sivun sisällön muuta rakennetta. Videon voi käynnistää näppäimistöllä, mutta osassa selaimia toiston pysäyttäminen ei ole mahdollista, sillä tarvittava painike katoaa käyttöliittymästä.

WCAG2: 2.1.1 Näppäimistö: Kaikki sisällön toiminnallisuus on hallittavissa näppäimistörajapinnan välityksellä ilman vaatimusta yksittäisten näppäinpainallusten erityisestä ajoittamisesta, paitsi kun alla oleva toiminnallisuus vaatii syötettä, joka riippuu käyttäjän liikkeiden polusta eikä vain päätepisteistä. (Taso A)
WCAG2: 1.3.1 Informaatio ja suhteet: Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä. (Taso A)

Youtube-videotoistimeen liittyvät ongelmat

Sivustolla käytettävä Youtube-videotoistin sisältää linkkejä, jotka avautuvat uuteen välilehteen ja johtavat toiselle sivustolle, mutta asiasta ei kerrota käyttäjälle ennalta.

Videotoistimen kehys sisältää HTML-otsikoita, joiden jäsentelytaso ei noudata sivun muuta HTML-otsikoiden rakennetta.

WCAG2: 3.2.4 Johdonmukainen tunnistaminen: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti. (Taso AA)
WCAG2: 1.3.1 Informaatio ja suhteet: Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä. (Taso A) 

IT-palveluiden chatissa virheellisiä kielimäärityksiä

Suurin osa chat-toiminnon sisällöstä ja käyttöliittymäkomponenteista sisältää virheellisiä kielimäärityksiä. Esimerkiksi kaikki chatin vastaukset on määritetty englanninkieliseksi, jolloin ruudunlukuohjelma lukee tekstin englanninkielisen ääntämyksen mukaisesti.

WCAG2: 3.1.1 Sivun kieli: Jokaisen verkkosivun oletusarvoinen luonnollinen kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti. (Taso A)

Chat-ikkunan sulkeva painike kuvattu epäselvästi

Chat-ikkuna suljetaan painikkeella, joka on kuvattu teknisesti avustaville teknologioille muodossa ”x”. Tämän johdosta osa ruudunlukuohjelmista tulkitsee sen muodossa ”kertaa”, mikä on monille vaikeasti tulkittava tapa.

WCAG2: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mukaan lukien lomake-elementit, linkit ja skriptien tuottamat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti; ja tieto näiden muutoksista on asiakasohjelmien saatavissa, mukaan lukien avustavat teknologiat. (Taso A)

Tarkennetun haun käyttö muuttaa selauskontekstia arvaamatta

Kun tarkennetun haun vaihtoehdoista valitsee esimerkiksi jonkin tarjolla olevista valintaruuduista, tarkennetun haun toiminnallisuus katoaa näkyvistä ja esillä olevat hakutulokset muuttuvat dynaamisesti tehdyn valinnan mukaisesti ennen kuin käyttäjä vahvistaa valinnan. Muuttuvasta kontekstista ei myöskään kerrota käyttäjälle ennalta.

WCAG2: 3.2.2 Syöte: Minkään käyttöliittymäkomponentin asetuksen muuttaminen ei automaattisesti aiheuta kontekstin muutosta, ellei käyttäjää ole ohjeistettu tällaisesta toiminnosta ennen komponentin käyttöä. (Taso A)

Epäselvästi nimetyt valikkoelementit

Sivuston valikoiden käyttöön tarkoitetut elementit on periaatteessa kuvattu teknisesti oikein avustaville teknologioille. Myös valikon tilassa tapahtuva muutos (avattu/suljettu) välittyy oikein esimerkiksi ruudunlukuohjelmille.

Valikoiden käyttötavan ymmärtämisestä ilman visuaalista näkymää tekee kuitenkin vaikeaa valikkopainikkeiden toteutustapa.

Selailtaessa nuolinäppäimillä sivujen navigointiosiota ruudunlukuohjelmalle näkyy sekä hakutoiminnon että alasivujen valikon kohdalla kaksi painiketta, joista voi avata valikon. Ensimmäinen on nimetty muodossa ”Avaa” ja toinen oikeaoppisesti esimerkiksi ”Valikko”. Itse valikon kohteet saa näkyviin kummasta tahansa elementistä.

Vain ruudunlukuohjelman varassa oleville tämä merkitsee kuitenkin sitä, että käyttöliittymässä näyttää olevan neljä eri valikon avaavaa painiketta, joista kaksi on nimetty epäselvästi eli ne eivät kerro, millaisesta valikosta on kyse.

Siirryttäessä sisällössä pikanäppäimien avulla ruudunlukuohjelma kuitenkin tulkitsee painikkeet oikein eli esimerkiksi navigointiosiossa näkyy vain kaksi valikkopainiketta.

Sama ongelma ilmenee käytännössä kaikissa sivuston toimintapainikkeissa, jotka on toteutettu samalla tekniikalla.

WCAG2: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mukaan lukien lomake-elementit, linkit ja skriptien tuottamat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti; ja tieto näiden muutoksista on asiakasohjelmien saatavissa, mukaan lukien avustavat teknologiat. (Taso A)

Valikkoelementtien tekninen kuvaus epätarkkaa

Valikoissa on elementtejä, jotka on kuvattu epätarkasti ja osittain liian laajasti. Kuvauksissa on pyritty tuottamaan ruudunlukuohjelman käyttäjälle mahdollisimman paljon informaatiota kustakin elementistä. Kuitenkin kun elementteihin liittyvä metainformaation määrä kasvaa, käyttöliittymän ymmärtäminen muuttuu kognitiivisesti kuormittavammaksi.

Alavalikot avaavat ja sulkevat elementit on kuvattu linkeiksi, vaikka ne toimivat painikkeina.

WCAG2: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mukaan lukien lomake-elementit, linkit ja skriptien tuottamat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti; ja tieto näiden muutoksista on asiakasohjelmien saatavissa, mukaan lukien avustavat teknologiat. (Taso A)

Tarkennetun haun avaavan elementin tekninen kuvaus

Hakutulosten sivulla on elementti, josta voi tuoda näkyviin tarkennetun haun toiminnallisuuden. Avaava elementti on kuitenkin määritetty HTML-koodissa linkiksi, vaikka se toimii painikkeen tavoin.

WCAG2: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mukaan lukien lomake-elementit, linkit ja skriptien tuottamat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti; ja tieto näiden muutoksista on asiakasohjelmien saatavissa, mukaan lukien avustavat teknologiat. (Taso A)

Epäselviä linkkitekstejä

Sivustolla on eri näkymissä linkkejä, joiden tarkoitus tai kohde ei käy ilmi riittävän hyvin itse linkitetystä tekstistä.

Etusivulla on esimerkiksi osiossa ”Uutta syvyyttä osaamiseen” linkki ”Lue lisää”. Samanlainen ongelma esiintyy myös laskeutumissivulla (https://www.tuni.fi/fi/palvelut-ja-yhteistyo/kehita-osaamista).

WCAG2: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa): Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessä ohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla, paitsi tilanteissa, joissa linkki olisi yleisesti ottaen epäselvä käyttäjille. (Taso A)

Palautelomakkeen avaavan painikkeen toteutus

Palautelomake avataan painikkeesta, joka on toteutettu muun sisällön päällä kelluvana elementtinä eli sen sijainti ei muutu, vaikka sisältöä vieritetään.

Vastaavanlainen toteutus ja samat saavutettavuuspuutteet liittyvät myös IT-palvelujen chat-toiminnon avaavaan painikkeeseen.

WCAG2: 3.2.3 Johdonmukainen navigointi: Verkkosivujen joukon useilla verkkosivuilla toistuvat navigointimekanismit esiintyvät aina samassa suhteellisessa järjestyksessä, ellei käyttäjä toisin valitse. (Taso AA)
WCAG2: 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys: Kun sisällön esitysjärjestys vaikuttaa sisällön merkitykseen, oikea lukemisjärjestys voidaan selvittää ohjelmallisesti. (Taso A)

Dynaamisen sisällön esiin tuova elementti

Esimerkiksi sivulla (https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku/valintakokeet) on sisältöä, joka voidaan tuoda esiin dynaamisesti. Tällainen toiminnallisuus on esimerkiksi kohdassa ”Erityisjärjestelyjen hakeminen”.

Elementti on visuaalisesti tekstin oikealla puolella, mutta selausjärjestyksessä ennen tekstiä.

Dynaamisen sisällön esiin tuova elementti on koodattu linkiksi, vaikka sen toiminta vastaa semanttisesti painiketta.

WCAG2: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mukaan lukien lomake-elementit, linkit ja skriptien tuottamat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti; ja tieto näiden muutoksista on asiakasohjelmien saatavissa, mukaan lukien avustavat teknologiat. (Taso A)
WCAG2: 2.4.3 Fokusjärjestys: Jos verkkosivu voidaan navigoida järjestyksessä ja navigointijärjestykset vaikuttavat merkitykseen tai toimintoon, fokusoitavissa olevat komponentit vastaanottavat fokuksen merkityksen ja toimivuuden säilyttävässä järjestyksessä. (Taso A)

Valitun välilehden ilmaisu avustaville teknologioille

Esimerkiksi sivulla (https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/jatkuvan-oppimisen-palvelut) käytetään sisältöosiossa välilehtipalkkia, jonka avulla voi muuttaa sen alla esitettävää sisältöä.

Välilehtipalkki on muuten kuvattu avustaville teknologioille oikein HTML-koodissa, mutta vaikka käyttäjä valitsee jonkin toisen välilehdistä, palkin ensimmäinen vaihtoehto ilmaistaan aina valittuna.

WCAG2: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mukaan lukien lomake-elementit, linkit ja skriptien tuottamat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti; ja tieto näiden muutoksista on asiakasohjelmien saatavissa, mukaan lukien avustavat teknologiat. (Taso A)

Hyppylinkki ei toimi opiskelijan oppaassa

Opiskelijan oppaassa on sivun alussa ruudunlukuohjelman käyttäjälle tarkoitettu hyppylinkki, jonka avulla voisi siirtyä suoraan sivun pääsisältöön.

Hyppylinkki ei kuitenkaan toimi esimerkiksi sivulla (https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/tampereen-yliopiston-opiskelijan-opas#main-content). Lisäksi linkki on kuvattu englanniksi ”Skip to content”.

WCAG2: 2.4.1 Ohita lohkot: Tarjolla on mekanismi sellaisten sisällön lohkojen ohittamiseen, jotka toistuvat useilla verkkosivuilla. (Taso A)

IT-palveluiden sivulta puuttuu hyppylinkki

IT-palveluiden sivulta (tuni.fi/it-palvelut) puuttuu sisällön alusta ruudunlukuohjelman käyttäjille tarpeellinen hyppylinkki.

WCAG2: 2.4.1 Ohita lohkot: Tarjolla on mekanismi sellaisten sisällön lohkojen ohittamiseen, jotka toistuvat useilla verkkosivuilla. (Taso A)

Palautelomakkeen puutteet

Sivuston palautelomakkeessa on muutamia saavutettavuuteen liittyviä puutteita.

Jos lomakkeen lähettää puutteellisin tiedoin, havaittua virhettä ei ilmaista tekstinä lomakkeella. Ruudunlukuohjelman käyttäjä saa asiasta oikeaoppisesti ilmoituksen apuvälineen puhesyntetisaattorin kautta, mutta havaittu virhe tulee ilmaista myös tekstimuodossa lomakkeessa.

WCAG2: 3.3.1 Virheen tunnistaminen: Jos syötevirhe havaitaan automaattisesti, virheellinen kohta tunnistetaan ja virhe kuvataan käyttäjälle tekstimuotoisena. (Taso A)

Murupolun nykyistä sivua ei ilmoiteta ruudunlukuohjelmille

Tieto murupolun avoinna olevasta sivusta ei ole saatavilla avustaville teknologioille.

WCAG2: 1.3.1 Informaatio ja suhteet: Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä. (Taso A)

Virheellinen HTML-otsikoiden rakenne

Sivustolla on useita näkymiä ja sivupohjia, joiden HTML-otsikoiden käyttö ei noudata WCAG-standardin vaatimuksia hierarkkisuudesta ja loogisuudesta.

WCAG2: 1.3.1 Informaatio ja suhteet: Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä. (Taso A)

Puuttuvia otsikkomäärityksiä

Sivulla (https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/jatkuvan-oppimisen-palvelut) olevia yhteystietoja on jaettu kategorioihin otsikoiden avulla (esim. Teknologiatiimi), mutta otsikoita ei ole merkitty HTML-koodissa asianmukaisin määrityksin.

WCAG2: 1.3.1 Informaatio ja suhteet: Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä. (Taso A)

Sivun sisältö jäsennetty virheellisesti

Palvelussa on erilaisia sivunäkymiä, joissa sivun rakenne on jäsennetty virheellisesti siten, että osa väliotsikon alle kuuluvasta sisällöstä on otsikon yläpuolella.

Esimerkiksi Tapahtumat-sivulla otsikkoa edeltää tapahtumaan liittyvä kuva sekä tietoja tapahtuman tyypistä.

WCAG2: 1.3.1 Informaatio ja suhteet: Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä. (Taso A)

Kieliversion linkistä puuttuu kielimääritys

Sivujen yläosassa on linkki englanninkieliseen versioon, mutta linkille ei ole asetettu oikeaa kielimääritystä.

WCAG2: 3.1.2 Osien kieli: Sisällön jokaisen tekstikatkelman tai ilmaisun luonnollinen kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti, paitsi seuraavien osalta: erisnimet, tekniset termit, määrittämättömän kielen sanat sekä sanat tai ilmaisut, jotka ovat muuttuneet läheisen tekstiympäristön kielen murteelliseksi osaksi. (Taso AA)

Hakutuloksilta puuttuu otsikko

Hakutoimintojen tulossivulla on otsikko ”Hakutulokset”, jota ei kuitenkaan ole merkitty HTML-koodiin otsikoksi.

WCAG2: 1.3.1 Informaatio ja suhteet: Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä. (Taso A)

Epäselviä kuvien tekstivastineita

Kaikilla sivuston kuvaelementeillä ei ole niiden tarkoituksen tai sisällön avustaville teknologioille ilmaisevaa tekstivastinetta. Tästä johtuen kaikkien kuvien merkitys ei ole selkeä erityisesti ruudunlukuohjelman käyttäjille.

WCAG2: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö: Kaikki käyttäjälle esitettävä ei tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella. (Taso A)

Linkit johtavat toiseen sivustoon tai avaavat asiakirjan ilman ennakkovaroitusta

Sivulla (https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/avaintietoa) on linkkejä, joista avautuu esimerkiksi PDF-asiakirjoja, mutta tästä ei kerrota linkin yhteydessä. Osassa linkkejä tieto kuitenkin löytyy.

Samoin osa linkeistä johtaa toiseen verkko-osoitteeseen (tamk.fi), mutta tästä ei mainita linkin yhteydessä.

WCAG2: 3.2.4 Johdonmukainen tunnistaminen: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti. (Taso AA)

 

Aikataulu

Suurin osa edellä esitetyistä puutteista pyritään korjaamaan vuoden 2020 aikana.

Palaute

Saavutettavuuteen liittyvää palautetta voi antaa osoitteeseen verkkosaavutettavuus at tuni.fi.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus at avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000