TAMKin opiskelijavalinnan tulosten palautteenantoajat, syksy 2019

Korkeakoulujen syksyn 2019 yhteishaun tulokset julkaistaan 29.11.2019 mennessä. Hakijat saavat sähköpostitse linkin Oma Opintopolun tuloskirjeelle, joka sisältää opiskelijavalinnan tulokset jokaisen hakukohteen osalta.

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijavalinnan osioiden pisteistä, ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk(a)tuni.fi. Jos sinulla on tämän jälkeen kysyttävää TAMKissa suoritetun valintakokeen tai ennakkotehtävän arvioinnista, ota yhteys alla ilmoitettuun tahoon.

Jos yhteydenoton jälkeenkin valintakokeen tai ennakkotehtävän arviointi on mielestäsi tehty virheellisesti, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle 13.12. kello 15.00 mennessä. Osoita oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle ja toimita se kirjaamoon sähköpostitse osoitteella tamk(a)tuni.fi tai postitse osoitteella Tampereen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, Kuntokatu 3, 33520 Tampere.

Alla ilmoitetut yhteyshenkilöt vastaavat valintakokeita ja ennakkotehtäviä koskeviin tiedusteluihin:

AMK-TUTKINNOT, AMK-valintakoe

AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet 

  • Bioanalyytikko (AMK), muuntokoulutus
  • Fysioterapeutti (AMK), muuntokoulutus
  • Kätilö (AMK), muuntokoulutus
  • Insinööri (AMK), Biotuote- ja prosessitekniikka
  • Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka
  • Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus
  • Röntgenhoitaja (AMK), muuntokoulutus
  • Sairaanhoitaja (AMK)
  • Sosionomi (AMK)
  • Terveydenhoitaja (AMK), muuntokoulutus

Valintakoetta koskevat yhteydenotot 29.11.-13.12. TAMKin hakijapalveluihin sähköpostitse: hakijapalvelut.tamk(a)tuni.fi

AMK-valintakokeessa käynyt voi tarkastella omia koevastauksia, oikeita vastauksia ja koekysymyksiä ammattikorkeakoulun tiloissa valvotusti 14 vrk kuluessa tulosten julkaisusta. Koetta tai koevastauksia ei julkaista tai toimiteta sähköisesti hakijoille. AMK-valintakokeen tarkastelemiseksi, varaa tapaamisaika sähköpostitse hakijapalveluista: hakijapalvelut.tamk(a)tuni.fi. Aika tulee varata vähintään 2 vuorokautta ennen toivottua ajankohtaa. Ilmoita aikaa varatessasi nimesi, syntymäaikasi, sekä kokeen suoritusajankohtasi.

AMK-TUTKINNOT, TAMKin oma koe

Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus
Sähköpostitse: koulutuspäällikkö Markus Aho, markus.aho(a)tuni.fi

Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus
Sähköpostitse: koulutuspäällikkö Hannu Kauranen, hannu.kauranen(a)tuni.fi

YAMK-TUTKINNOT

Insinööri (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Tradenomi (ylempi AMK), Dataosaaminen ja tekoäly
2.-3.12. sähköpostitse:  vastuuopettaja Pekka Pöyry, pekka.poyry(a)tuni.fi

Insinööri (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Tradenomi (ylempi AMK), Hyvinvointiteknologia
29.11. klo 12–14 puhelimitse: vastuuopettaja Lea Saarni, puh. 050 326 6940

Insinööri (ylempi AMK), Talotekniikka
2.12. klo 8.30-9 puhelimitse: vastuuopettaja Eero Kulmala, puh. 040 630 2141

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
2.12. klo 12-13 puhelimiste: vastuuopettaja Matti Ruippo, 050 302 8561

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Terveyden edistäminen
2.-3.12. sähköpostitse: koulutuspäällikkö Tiina Mäkinen, tiina.makinen(a)tuni.fi

Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyys
Sähköpostitse: vastuuopettaja Elina Merviö, elina.mervio(a)tuni.fi