Hyppää pääsisältöön

Suomen kielen taitovaatimukset todistusvalinnassa TAMKissa, syksy 2021

Suomen kielen taitovaatimukset TAMKissa syksyn 2021 yhteishaun todistusvalinnassa

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, sinun tulee todentaa suomen kielen taitosi, jotta voit tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi todistusvalinnalla.

Voit todentaa suomen kielen taitosi jollakin seuraavista tavoista:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomi äidinkielenä TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla Approbatur (A) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur (C) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa
  • A-tason suomi (literature / language and literature / language and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2 TAI
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa
  • L1-kieli (suomen kieli) suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4 ennen vuotta 2021 suoritetut tutkinnot tai vähintään arvosana 5 vuonna 2021 suoritetut tutkinnot) TAI
  • L2-kieli (suomen kieli) suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa
  • Suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) TAI
  • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 TAI
  • Suomi äidinkielenä -suullinen koe vähintään arvosanalla 8
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä
 • Korkeakoulututkinto/-opinnot:
  • Olet suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
  • Olet tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • Olet tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • Olet suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
  • Olet suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
  • Olet suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Jos voit osoittaa riittävän suomen kielen taitosi suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, joka on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse erikseen todistaa kielitaitoasi liitteellä, vaan kokeiden arvosanatiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Jos osoitat riittävän suomen kielen taitosi muulla kuin vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, sinun tulee liittää sähköiselle hakulomakkeelle kopio kielitaidon osoittavasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta 22.9.2021 kello 15.00 mennessä.

Jos kielitaidon todentava tutkintosi valmistuu vasta hakusyksynä hakuajan päättymisen jälkeen, sinun tulee hakuvaiheessa ladata oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio suorituksestasi 22.9.2021 klo 15 mennessä Opintopolun hakulomakkeelle. Lisäksi sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta kielitaidon osoittavasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta 3.12.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoiteeseen hakijapalvelut.tamk(at)tuni.fi. Valintasi on tällöin ehdollinen, kunnes kielitaidon osoittava todistus on tarkastettu.