Henkilöprofiili

Sirpa Syvänen

yliopistotutkija, (työelämän tutkimus)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Oma esittely

Yliopistotutkija, HT, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatutkimuksen yksikkö, Työelämän tutkimuskeskus

Kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti, Tampereen yliopisto, Talouden ja johtamisen tiedekunta

Tutkimusala

Tuloksellisuuden, työelämän laadun, yhteistoiminnan & dialogisuuden ja johtamisen yhteys. Tutkimusala sijoittuu Työelämän tutkimuskeskuksen Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen -strategiselle painopistealueelle. 

Tutkimusteemoja

Organisaatio-talousteoria: tuloksellisuus, työhyvinvointi, työelämän laatu, dialoginen johtaminen, organisaatioiden muutosprosessit ja rakenneuudistukset, kommunikatiivinen, osallistava ja dialoginen toimintatutkimus, tutkimusavusteinen ja käsiteohjautuva työelämän ja organisaatioiden dialoginen kehittäminen, arviointi- ja kehittämistutkimus. 

Työtehtävät

Yliopistotutkija, henkilöstövoimavarojen dosentti

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden koordinaattori ja tieteellinen johtaja. SoteDialogit - johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus -hanke 2019-2021. 

Dialoginen johtaminen ja kehittäminen -tutkimus- ja kehittämisryhmän johtaja.

Huikeeta työtä - dialoginen työyhteisöjen kehittämisverkosto, johtaja.

Osaamisalueiden kuvaus

Tuloksellisuuden, työelämän laadun, yhteistoiminnan, dialogisuuden ja johtamisen keskinäisyhteyksien tutkiminen, analyysi ja ymmärtäminen.

Tutkimusavusteisen, yhteistoiminnallisen ja dialogisen kehittämisen vaikuttavuuden arviointitutkimus.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus tutkimuksen, kehittämisen, konsultoinnin ja koulutuksen avulla.

Tutkimustiedon soveltaminen ja koulutus. 

Vastaanottoajat

Sopimuksen mukaan