Henkilöprofiili

Simo Ali-Löytty

yliopistonlehtori
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
| Sub unit: Tietotekniikka

Oma esittely

Teollisuusmatematiikan dosentti. 

Olen kiinnostunut teollisuuden ongelmien matemaattisesta mallintamisesta ja ratkaisemisesta matemaattisilla menetelmillä. 

Matematiikan opettaminen ja opetuksen kehittäminen ovat erityisen kiinnostukseni kohteita.

Osaamisalueiden kuvaus

Paikannusalgoritmit, epälineaariset suodattimet.

Sähköisesti tehtävät matematiikan tentit.

Vastaanottoajat

Sovittavissa sähköpostitse.