Henkilöprofiili

Siina Raskulla

väitöskirjatutkija
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Hallintotieteet
Siina Raskulla

Oma esittely

Olen Siina Raskulla, julkisoikeuden väitöskirjatutkija. Yritysten oikeushenkilöllisyyttä, oikeudellista valtaa ja oikeudellista hallintaa koskevan väitöskirjatyön ohella opetan menetelmä- ja substanssiopintoja, sekä ohjaan opinnäytetöitä.

Työtehtävät

Lukuvuonna 2021-2022 vedän syksyllä julkisoikeuden kandidaattiseminaaria yhdessä Sonya-Hannele Walkilan kanssa, olen vastuuopettajana oikeudellisen tutkimuksen perusteet, julkisoikeuden tutkimuspraktikum sekä oikeudellinen tutkimus -kursseilla, sekä toisena vastuuopettajana kunnallisoikeuden kurssilla yhdessä Asko Uotin kanssa.

Osaamisalueiden kuvaus

Väitöstutkimukseni keskittyy erityisesti yritysten oikeushenkilöllisyyteen sekä oikeuksiin ja velvoitteisiin Euroopan unionissa. 

Olen toiminut tutkimustehtävissä tai avustavissa tehtävissä kahdessa tutkimushankkeessa: Suomen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman evaluaatiohanke, sekä Ympäristöperusoikeushanke.

Väitöstutkimukseni ja tutkimushankkeiden ohella olen tutkinut oikeutta diskurssina. 

Tällä hetkellä ajankohtainen oikeuden suhde algoritmeihin - erityisesti autonomisiin ja adaptiivisiin järjestelmiin, joihin yleisesti viitataan myös tekoälynä - on niin ikään kiinnostava.