Study options

Hakusuodattimet

Korkeakoulu

Koulutustyyppi

Hakutulokset 1-10/112
60 op
5 op
Bioanalyytikko (AMK)
210 op,
3,5 vuotta
Bioanalyytikko (AMK)
30–35 op,
1 vuosi
Insinööri (ylempi AMK)
60–90 op,
1,5–2,5 vuotta
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK
60–90 op,
1,5–2,5 vuotta
Tradenomi (ylempi AMK)
60–90 op,
1,5–2,5 vuotta