Henkilöprofiili

Sanni Tiitinen

tutkijatohtori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Yhteiskuntatutkimus
Sanni Tiitinen

Oma esittely

Työskentelen tutkijatohtorina Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa. Olen yhteiskuntatieteiden tohtori, väitellyt vuonna 2015 sosiaalipsykologian alalta. Tutkimustyöni keskittyy sosiaaliseen vuorovaikutukseen erilaisissa työelämän tilanteissa. Olen tutkinut sekä ammattilaisten ja asiakkaiden välistä että ammattilaisten keskinäistä vuorovaikutusta. Ammattilaisten ja asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen tarkastelussa kohteena ovat olleet esimerkiksi neuvolavastaanotot ja erilaiset ohjaus- ja valmennustilanteet. Ammattilaisten keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelussa keskiössä ovat olleet kehittämistoimintaan linkittyvät työelämäntilanteet, esimerkiksi ideoista keskusteleminen kokouksissa. 

Lukuvuonna 2020-2021 opetan Tampereen yliopistossa Keskustelunanalyysin perusteet -verkkokurssilla ja Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa -monimuotokurssilla.  

Osaamisalueiden kuvaus

työelämän tutkimus, sosiaalinen työllistäminen, ohjausvuorovaikutus, kehittämistyö organisaatioissa, keskustelunanalyysi