Henkilöprofiili

Sanna Raudaskoski

yliopisto-opettaja
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Työtehtävät

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman tutoropettaja. 

Osaamisalueiden kuvaus

Sosiaalitieteet, sosiaalipsykologia, älypuhelimen käyttö, affordanssit, etnometodologia, diskurssianalyysi, eläytymismenetelmä, keskustelunanalyysi, neksusanalyysi

Social sciences, Social Psychology, Smartphone use, Affordances, Ethnomethodology, Discourse Analysis, Role Play method, Conversation Analysis, Nexus Analysis

Vastaanottoajat

Vastaanotto keskiviikkoisin klo 14:00-15:00, LINNA 5061. Lisäksi sopimuksen mukaan (sanna.raudaskoski [at] tuni.fi)

KASVOKKAISET VASTAANOTOT PERUTTU TOISTAISEKSI KORONATILANTEEN TAKIA. OTA YHTEYTTÄ S.POSTITSE. Voimme sopia myös puhelinvastaanoton (tai jonkin verkkovälitteisen vastaanoton).