Henkilöprofiili

Samuli Björninen

yliopistonlehtori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Oma esittely

Olen yliopistonlehtori (ma.) kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmassa. Tutkimusalojani ovat kirjallisuustiede ja monitieteinen kertomustutkimus. Olen työskennellyt väitöksen jälkeen vuosina 2018–2020 projekteissa Kertomuksen vaarat, Instrumental Narratives ja INFOSTORY sekä Aarhusin yliopistossa fiktionaalisuuden tutkimukeskuksessa. Johdan määräajan projekteja Instrumental Narratives (SA) ja INFOSTORY (Emil Aaltosen säätiö) dosentti Maria Mäkelän sijaisena. 

Työtehtävät

Opetan keväällä 2021 Fiktiivisyyttä ja faktuaalisuutta kirjallisuudessa tarkastelevaa aineopintojen kurssia, joka perustuu postdoc-tutkimukseeni. Vedän lisäksi tutkielmapiiriä graduntekijöille sekä ohjaan opinnäytetöitä.

Osaamisalueiden kuvaus

Monitieteinen kertomusteoria, fiktionaalisuuden teoria, romaanin poetiikka, postmodernistinen ja postmodernismin jälkeinen romaani, pohjoisamerikkalainen kirjallisuus