Henkilöprofiili

Sami Suodenjoki

yliopistotutkija, HEX
Sub unit: Historia ja filosofia |
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Oma esittely

Työskentelen yliopistotutkijana Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikön Eletty kansakunta -ryhmässä. Tutkin poliittisten mobilisaatioiden kokemusperustaa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa muun muassa poliittisten ilmiantojen, populaarimusiikin ja kunnallishallinnon instituutioiden välityksellä. Olen kiinnostunut luokasta, kansakunnasta, imperiumista ja vallankumouksista toisiinsa kietoutuneina ja ihmisten kokemuksia muovaavina tekijöinä.

Työtehtävät

Opetus lukuvuonna 2019-2020:

HISA09c. Digitaalinen historia 1800-1900-luvuilla: lähestymistavat ja menetelmät -kurssi (II periodi)