Henkilöprofiili

Salla Jortikka

HR Partner
Henkilöstöpalvelut
| Sub unit: HR-partneritoiminta

Oma esittely

HR partner, johtamisen ja talouden tiedekunta

Työtehtävät

Toimin tiedekunnan johdon tukena HR-asioissa. Avaintehtäviäni ovat:

- Tiedekunnan henkilöstösuunnitelman valmistelu
- Rekrytoinnit tenure track-tehtäviin, tenure track-urapolulla olevien tukeminen ja etenemisarviointien toteuttaminen
- Henkilöstöohjelman jalkauttaminen tiedekuntaan
- Työsuhteiden ongelmatilanteiden selvittäminen ja ratkaiseminen. Kuulemistilaisuuksien järjestelyt ja toteutus yhteistyössä työnantajan edustajan ja muiden tahojen kanssa.
- Työpaikkaselvityksiin osallisuminen
- Esimiestuki rekrytointi- ja työsuhdeasioissa
- Osallistuminen HR-prosessien kehittämiseen