Henkilöprofiili

Risto Niemikari

väitöskirjatutkija
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Politiikan tutkimus

Työtehtävät

Teaching 2019-2020:

POLVOA44/S25 Politiikan ja median välinen suhde

POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot (harjoitusryhmät)

POLVOS31/33 Syventyminen kvalitatiiviseen tutkimukseen ja laadullisen sisällönanalyysin workshop