Henkilöprofiili

Reija Autio

yliopistotutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Terveystieteet
Reija Autio

Oma esittely

 Asiantuntemus

Aineiston analyysi:      

  • Tilastollinen päättely
  • Moniulotteisen aineiston esikäsittely ja analyysi
  • Suurten aineistojen käsittely ja analyysi koneoppimisen menetelmillä esim. luokittelu ja klusterointi

Työtehtävät

Opetus kursseilla

DPIMPEM04 – Regression models

BIOMJ016 – Biostatistiikka ja tilastollinen tietojenkäsittely

BIOMJ016 – Biostatistics and computing

BTK0021 – Statistics in biomedicine

LTT – Lääketieteellinen tieto ja tutkimus (tilastotieteen osuus kurssista)

DPHSFC04 - Logistinen regressio

Perus- ja jatko-opiskelijoiden sekä tutkijoiden ohjaus tilastoanalyyseissä