Hyppää pääsisältöön

Raisa Harju-Autti

yliopisto-opettaja
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358505099033
Keskustakampus

Oma esittely

Olen koulutukseltani englannin ja ruotsin aineenopettaja. Väitöstutkimuksessani perehdyn koulun opetuskielen osaamisen merkitykseen ja suomen kieltä opettelevien nuorten koulunkäynnin tuen tarpeisiin sekä opettajien että oppilaiden näkökulmasta.

Keväällä 2022 työskentelen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle suunnatun kieli- ja kulttuuritietoisuuskoulutuksen vastuuopettajana. Täydennyskoulutus on Opetushallituksen rahoittama hanke.

Työtehtävät

Yliopisto-opettaja

Osaamisalueiden kuvaus

Kielikasvatus
Kielten aineenopettajakoulutus
Varhennettu kieltenopetus
Kasvatustieteiden perus- ja aineopintojen opetus 

Sijaisuustieto

Tutkimuskohteet

Väitöskirjatutkimus: Kielellisesti tuettu opetus – Yläkouluikäiset maahanmuuttajaoppilaat opetuskielen ja oppiainesisältöjen oppimisen äärellä

Ohjaajat: Professori Marita Mäkinen ja dosentti Kaisu Rättyä 

Tutkimusyksikkö

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Tieteenalat

Kielikasvatus
Kasvatustiede

Merkittävimmät julkaisut

Harju-Autti, R., Mäkinen, M. & Rättyä, K. (2021). ‘Things Should Be Explained So That the Students Understand Them’: Adolescent Immigrant Students’ Perspectives on Learning the Language of Schooling in Finland. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Ahead-of-print. https://doi.org/10.1080/13670050.2021.1995696

Harju-Autti, R., Saarnio, M., Hanska, J. & Lahti, L. (2021). Oppiainerajoja rikkomassa: opiskelijoiden kokemuksia oppiainerajat ylittävästä yhteistyöstä aineenopettajakoulutuksessa. Teoksessa E. Luukka, A. Palomäki, L. Pihkala-Posti & J. Hanska (toim.) Opetuksen ja oppimisen ytimessä: Ainedidaktisia tutkimuksia 19, 194–221. (Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja; vol. 19).

Harju-Autti, R. & Sinkkonen, H.-M. (2020). Supporting Finnish Language Learners in Basic Education: Teachers’ Views. International Journal of Multicultural Education, 22(1), 53–75.

Harju-Autti, R., Aine, T., Räihä, P. & Sinkkonen H.-M. (2018). Kielellisesti tuettu opetus (KIETU-opetus) yläkouluikäisten maahanmuuttajaoppilaiden pedagogisena tukena. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin 28 (3), 16-31.

Karayilan, S., Wallin A., Harju-Autti, R. & Eskola, J. (2017). Kielitaito – avain moneen lukkoon : Maahanmuuttajien näkemyksiä kotoutumisen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Teoksessa Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Wallin Anna (toim.) Eläytymismenetelmä 2017: Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 171-195.

Lahti, L., Harju-Autti, R. & Yli-Jokipii, M. (2020). Kielitietoisempaa aineenopettajuutta etsimässä – kielididaktiikkaa kaikkiin oppiaineisiin. Teoksessa R. Hilden & K. Hahl (toim.) Kielididaktiikan katse tulevaisuuteen: Haasteita, mahdollisuuksia ja uusia avauksia kielten opetukseen. Ainedidaktisia tutkimuksia 17, 31–58. http://hdl.handle.net/10138/312321