Henkilöprofiili

Raisa Harju-Autti

väitöskirjatutkija
| Sub unit: Kasvatustieteet

Oma esittely

Olen koulutukseltani englannin ja ruotsin aineenopettaja. Väitöstutkimuksessani perehdyn koulun opetuskielen osaamisen merkitykseen ja suomen kieltä opettelevien nuorten kielellisten ja akateemisten taitojen tuen tarpeisiin sekä opettajien että oppilaiden näkökulmasta. Pääasiallisesti työskentelen opettajankoulutukseen liittyvissä tehtävissä. 

Työtehtävät

Väitöskirjatutkija

Osaamisalueiden kuvaus

Kielikasvatus
Kielten aineenopettajakoulutus
Varhennettu kieltenopetus
Kasvatustieteiden perus- ja aineopintojen opetus