Hyppää pääsisältöön

Raisa Harju-Autti

yliopisto-opettaja
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358505099033
Keskustakampus

Oma esittely

Olen koulutukseltani filosofian tohtori sekä englannin ja ruotsin aineenopettaja. Väitöstutkimukseni Kielellisesti tuettu opetus: Yläkouluikäiset maahanmuuttajaoppilaat opetuskieltä ja oppiainesisältöjä oppimassa tarkastettiin 17.12.2022. 

Linkki väitöstiedotteeseen

Lukuvuonna 2022-2023 työskentelen yliopisto-opettajana opettajille suunnatussa Kielet, kulttuurit ja katsomukset koulussa -koulutuksessa, joka on Opetushallituksen rahoittama hanke.

Työtehtävät

Yliopisto-opettaja

Osaamisalueiden kuvaus

Kielikasvatus
Kielten aineenopettajakoulutus
Varhennettu kieltenopetus
Kasvatustieteiden perus- ja aineopintojen opetus 

Tutkimusyksikkö

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Tieteenalat

Kielikasvatus
Kasvatustiede

Merkittävimmät julkaisut

Harju-Autti, R. (2022). Kielellisesti tuettu opetus: Yläkouluikäiset maahanmuuttajaoppilaat opetuskieltä ja oppiainesisältöjä oppimassa. Tampereen yliopiston väitöskirjoja 711. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/143569 

Harju-Autti, R., Alisaari, J. & Yli-Jokipii, M. (2022). Kielitietoisuus osana koulun arkea ja laaja-alaista osaamista. Teoksessa P. Nilivaara, N. Hienonen, M. Saarnio & M.-P. Vainikainen (toim.), Laaja-alainen osaaminen koulussa. Ajattelijana ja oppijana kehittyminen. Gaudeamus, 144–156. 

Harju-Autti, R. & Mäkinen, M. (2022). Toward sustainable and linguistically responsive support measures for recently arrived language learners. Journal of Multilingual and Multicultural Development. Ahead-of-print. https://doi.org/10.1080/01434632.2022.2092626  

Harju-Autti, R., Mäkinen, M. & Rättyä, K. (2022b). ‘Things should be explained so that the students understand them’: Adolescent immigrant students’ perspectives on learning the language of schooling in Finland. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 25(8), 2949–2961. https://doi.org/10.1080/13670050.2021.1995696 

Harju-Autti, R., Saarnio, M., Hanska, J. & Lahti, L. (2021). Oppiainerajoja rikkomassa: opiskelijoiden kokemuksia oppiainerajat ylittävästä yhteistyöstä aineenopettajakoulutuksessa. Teoksessa E. Luukka, A. Palomäki, L. Pihkala-Posti & J. Hanska (toim.) Opetuksen ja oppimisen ytimessä: Ainedidaktisia tutkimuksia 19, 194–221. (Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja; vol. 19). https://trepo.tuni.fi/handle/10024/135368 

Harju-Autti, R. & Sinkkonen, H.-M. (2020). Supporting Finnish Language Learners in Basic Education: Teachers’ Views. International Journal of Multicultural Education, 22(1), 53–75. doi:10.18251/ijme.v22i1.2077 

Harju-Autti, R., Aine, T., Räihä, P. & Sinkkonen H.-M. (2018). Kielellisesti tuettu opetus (KIETU-opetus) yläkouluikäisten maahanmuuttajaoppilaiden pedagogisena tukena. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin 28 (3), 16-31. Artikkeli luettavissa täällä. 

Karayilan, S., Wallin A., Harju-Autti, R. & Eskola, J. (2017). Kielitaito – avain moneen lukkoon : Maahanmuuttajien näkemyksiä kotoutumisen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Teoksessa Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Wallin Anna (toim.) Eläytymismenetelmä 2017: Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 171-195.

Lahti, L., & Harju-Autti, R. (tulossa). A1-kielen varhentaminen ja opettajien ammatillisen kehittymisen tarpeet. Teoksessa S. Routarinne, P. Heinonen, A. Korkeaniemi, T. Kärki, A. Roiha & M.-L. Rönkkö (toim.), Ainedidaktisia tutkimuksia.

Lahti, L., Harju-Autti, R. & Yli-Jokipii, M. (2020). Kielitietoisempaa aineenopettajuutta etsimässä – kielididaktiikkaa kaikkiin oppiaineisiin. Teoksessa R. Hilden & K. Hahl (toim.) Kielididaktiikan katse tulevaisuuteen: Haasteita, mahdollisuuksia ja uusia avauksia kielten opetukseen. Ainedidaktisia tutkimuksia 17, 31–58. http://hdl.handle.net/10138/312321